Un cop creat el grup, es creen les categories. Per a això, entrem dins del grup fent clic al nom. Un cop dins, com en el cas del grup, a la part superior dreta de la pantalla, anem al botó Nou. Allà hem d'omplir la següent informació:

  1. Activa: Si marqueu aquesta opció, aquesta categoria serà visible a l'App. Amb la casella desmarcada, aquesta categoria no serà visible, ni cap dels productes que la componen.

  2. Nom: Introduiu el nom de la categoria.

  3. Grup General: Si aquesta opció ja l'heu configurada al grup, no cal tornar a configurar-la a la categoria ni al producte, llevat que sigui diferent. Recordeu que, si no voleu utilitzar grups generals, podeu deixar el valor per defecte – i no s'aplicaran.

  4. Ordre de plat: Associeu un ordre de plat per defecte a tota la categoria. D'aquesta manera, quan feu clic a l'App a sobre d'un producte, s'assignarà automàticament l'ordre del plat. Així es guanya velocitat i agilitat en el moment de la comanda. Recomanat per a begudes i postres.

  5. Categoria de modificador: Aquí associareu un modificador a tota la categoria. Quan feu clic a sobre d'un dels productes que estan dins d'aquesta categoria apareixerà el modificador. Apreneu més sobre Modificadors

  6. Grups de modificadors: Aquí associareu un grup de modificadors (més d'un modificador) a tota la categoria. Quan feu clic a sobre d'un dels productes que estan dins d'aquesta categoria apareixerà el grup de modificadors. Apreneu més sobre Grups de Modificadors

  7. Impost: Configureu aquí l'impost per a aquesta categoria.

Nota: Igual que hem vist al grup general, deixeu-ho per defecte – per tal que s'apliqui l'impost configurat al grup.

  1. Impressora: Aquí es configura la impressora on s'imprimiran els tiquets de comanda. Primer haureu de configurar les impressores en el teu negoci. Apreneu més sobre Impressores

  2. Grup d'impressores: Si voleu imprimir els tiquets de comanda a diverses impressores alhora, heu de configurar un grup d'impressores. Apreneu més sobre Grups d'impressores

Nota: Recordeu de fer DESA per tal que s'apliquin tots els canvis realitzats.