CONFIGURACIÓ D'IMPOSTOS:

A la Back Office, aneu a Configuració i després a Impostos.

Aquesta secció està configurada amb els impostos creats de manera predeterminada. Si utilitzeu Revo en un altre país, podeu editar i configurar els impostos del vostre país.

Per a editar impostos, utilitzeu la icona .

  1. Introduïu un nom.
  2. Afegiu el percentatge.

ASSIGNAR IMPOSTOS A GRUPS:

Important: Com a regla general, la majoria dels productes utilitzen el mateix impost, de manera que configurar-lo és tan fàcil com assignar-lo directament als grups. D’aquesta manera, s’evita haver d’assignar l’impost a cadascun dels productes, tret que siguin diferents del grup.

Vegem un exemple en què s'aplica l'impost directament al grup.

Imagineu que, en un grup on heu aplicat un impost del 10%, tal com es veu a l’exemple, hi ha una determinada categoria o producte que té un altre tipus d’impost aplicable. En aquest cas, haureu d’anar a aquesta categoria o producte en concret i establir-ne l’impost.

Nota: Revo cerca primer l’impost assignat al producte. Si no se'n configura cap, busca l'impost assignat a la categoria. Si encara no n’hi ha cap, comprova l’impost assignat al grup i l’aplica.