A la configuració de la nostra empresa és imprescindible d'afegir les impressores al nostre compte. Crear una impressora nova amb REVO és d'allò més senzill.

1. Aneu al back-office de Revo XEF.

2. Aneu a Configuració / Impressores.

3. Aneu al botó +Nou per a crear un perfil.En aquesta pantalla podem introduir la següent informació:

 • Nom: Afegiu un nom a la impressora.

 • Tipus: Seleccioneu el tipus d'impressora de la llista. Si la impressora que voleu configurar amb REVO no apareix a la llista, és que probablement no hi està implementada. Reviseu el llistat de impressores compatibles.


 • Ip: Afegiu la ip de la impressora.

  Nota: És imprescindible que la ip configurada a la vostra impressora o KDS sigui estàtica.


 • Port: Afegiu el port de la impressora.

  Nota: La gran majoria d'impressores Ethernet utilitzen el port 9100 per defecte.
  Revo KDS utilitza el port 2000.

 • Caràcters: És possible que alguna de les impressores requereixi una configuració de caràcters diferent al estàndard. Si és el cas, introduïu-la. Per defecte, deixeu-la a 0 caràcters.


 • Obre Calaix: Activeu aquesta opció si voleu que s'obri el calaix d'efectiu quan s’imprimeixi la factura. Recordeu que podeu decidir amb quines formes de pagament s'obre el calaix i amb quines no. Podeu configurar-ho a formes de pagament.

 • Obre Calaix (Cuina): Activeu aquesta opció si voleu que la impressora faci sonar un timbre quan imprimeixi. S’aconsella per a les impressores de cuina.

  Nota: El timbre és un accessori que s'adquireix per separat (no va inclòs amb les impressores).