A la configuració de la nostra empresa és imprescindible d'afegir les impressores al nostre compte. Crear una impressora nova amb Revo és d'allò més senzill.

· Aneu a revoxef.works

· Aneu a Configuració / IMPRESSORES

. Aneu al botó NOU per a crear un perfil.

En aquesta pantalla podem introduir la següent informació:

  • Nom: Afegiu un nom a la impressora.

  • Tipus: Seleccioneu el tipus d'impressora de la llista. Si la impressora que voleu configurar amb Revo no apareix a la llista, és que probablement no hi està implementada. Reviseu el llistat de impressores compatibles.

  • Ip: Afegiu la ip de la impressora.

Nota: És imprescindible que la ip configurada a la vostra impressora o KDS sigui estàtica.

  • Port: Afegiu el port de la impressora.

Nota: La gran majoria d'impressores Ethernet utilitzen el port 9100 per defecte. Revo KDS utilitza el port 2000.

  • Caràcters: És possible que alguna de les impressores requereixi una configuració de caràcters diferent al estàndard. Si és el cas, introduïu-la. Per defecte, deixeu-la a 0 caràcters.

  • Obre Calaix: Activeu aquesta opció si voleu que s'obri el calaix d'efectiu quan s’imprimeixi la factura. Recordeu que podeu decidir amb quines formes de pagament s'obre el calaix i amb quines no. Podeu configurar-ho a formes de pagament.

  • Obre Calaix (Cuina): Activeu aquesta opció si voleu que la impressora faci sonar un timbre quan imprimeixi. S’aconsella per a les impressores de cuina.

Nota: El timbre és un accessori que s'adquireix per separat (no va inclòs amb les impressores).