Els modificadors s'utilitzen a Revo per tal d'afegir una modificació o variant sobre un producte. També es poden utilitzar per a donar instruccions de com preparar un producte en concret; per exemple, si quan afegiu un filet (producte) voleu que Revo us pregunti pel punt de cocció (modificador). A diferència dels modificadors opcionals, aquests apareixen cada cop que feu clic a sobre del producte, ensenyant una finestra amb les variants.

En primer lloc heu de crear el modificador. Per a això, heu d'entrar al panell de grups i seleccionar Modificadors.

Com de costum, a la part superior dreta teniu el botó Nou.

  • Nom: Afegiu un nom al modificador.
  • Diverses opcions/Selecciona'n una: Determineu si es podran seleccionar diverses opcions o només una dins del modificador.
  • Opcional/obligatori: Determineu si s'ha de seleccionar necessàriament una o diverses opcions, o bé si podeu afegir el producte sense seleccionar cap de les opcions del modificador.

Un cop creat el modificador, cal crear les opcions:

  • Nom: Indiqueu el nom
  • Preu: Indiqueu si té un suplement.
  • Temps d'elaboració: Si utilitzeu KDS
  • Tipus de negació: Aquí podeu afegir l'opció de crear la negació dins el mateix modificador, i no cal crear dos modificadors. Com a tipus de negació tenim: Cap, no, sense i només negació.

Continuant amb l'exemple del filet, el modificador més adequat seria el següent:

Nota: En aquest cas s'ha creat un modificador amb totes les variants (poc fet, al punt, molt fet, etc.) on no hi ha cap suplement de preu. A més, s'ha limitat la tria a una sola opció, perquè no tindria cap sentit triar un filet poc fet i a punt alhora. També s'ha marcat que sigui obligatori, és a dir, no podran afegir el filet a l'ordre sense seleccionar una de les opcions.

Tot seguit, cal assignar el modificador a una categoria o directament al producte. La diferència és que, si s'assigna a la categoria, tots els productes que la componen tindran el modificador assignat.

Per tal de fer-ho, entreu a Grups i busqueu la categoria o el producte. Tot seguit, assigneu el modificador a la categoria. Igual com heu fet a l'exemple anterior, assignareu el modificador al filet.

Com podeu observar, en funció de l'ús que se li vulgui donar al modificador, podeu seleccionar un tipus de configuració o un altre.