Els grups generals són una forma fàcil de detallar a la factura el total per famílies (super grups).

És a dir, segons el tipus de local o empresa, us pot interessar que a la factura de el client es detalli què s'han gastat en menjar i què en beguda. En aquest cas, és tan senzill com crear amb el botó +Nou els dos grups generals: Total Menjar i Total Beguda.

Tot seguit ho configureu a cada grup, categoria o producte, d'acord amb la configuració de la vostra carta; és possible que n'hi hagi prou configurant els grups.

En aquest exemple, a tot el grup Begudes s'hi ha configurat el grup general T.Beguda, i al grup Carta s'hi ha configurat el grup general T.Menjar.