Els empleats són usuaris de REVO, és a dir, persones que treballen al vostre local.

Cada empleat utilitza un PIN de quatre dígits únic per identificar-se a l'aplicació REVO. És aconsellable que cadascun dels empleats tingui el seu propi usuari i no el comparteixi amb ningú. D’aquesta manera, us assegureu que cadascun dels empleats utilitzi adequadament els seus permisos.

Un cop més, per a crear un empleat, accedim a la secció d'Empleats i cliquem al botó +Nou i mireu les opcions següents per configurar: • Activa: Si marqueu l’opció Activa, aquest usuari estarà disponible a l’aplicació.

 • Nom: Afegiu el nom de l’empleat. (Camp obligatori)

 • Cognom: Afegiu el cognom de l’empleat.

 • Correu electrònic: Afegiu el correu electrònic de l’empleat.

 • Telèfon: Afegiu el número de telèfon de l'empleat.

 • NIF: Afegiu el NIF de l'empleat.

 • Notes: Camp de text d’ús lliure per registrar qualsevol informació.

 • PIN: Valor numèric de 4 dígits i únic (no es pot duplicar). (Camp obligatori)

 • Identificador: Valor de l'identificador de l'empleat si se selecciona identificar-se via NFC, Codi QR, targeta magnètica, etc.

  Nota: Si volem utilitzar aquest mètode d'identificació, cal indicar-ho a la Configuració de comandes. Més informació aquí.

 • Permisos de l'app: Determineu el que cada empleat pot i no pot fer mentre s’utilitza la Revo app. Més informació sobre Permisos (Camp obligatori)

 • Caixer: Si seleccioneu un caixer per a aquest empleat, cada cop que introduïu el PIN de l'aplicació, se'ls assignarà aquest caixer automàticament.

  Nota: Si no voleu associar un caixer amb un empleat, podeu deixar el valor en blanc (-) per defecte.

 • Perfil: Si seleccioneu un perfil per a aquest empleat, cada cop que introduïu el PIN de l'aplicació, se'ls assignarà aquest perfil automàticament.

  Nota: Si no voleu associar un perfil amb un empleat, podeu deixar el valor en blanc (-) per defecte.

 • Username: Nom d'usuari de l'empleat par accedir al back-office.

 • Clau de pas: Afegiu una clau de pas si voleu que aquest empleat pugui accedir al back-office.

 • Privilegis del back-office: Determineu el que cada empleat pot i no pot fer mentre s’utilitza el back-office. Més informació sobre Privilegis del back-office.

 • Feu clic al botó Desa per a desar els canvis.

També hi ha l’opció d’afegir una imatge per identificar els empleats amb més facilitat. Aquesta imatge serà visible al back-office i a l'aplicació Revo XEF. Opció recomanada per al mètode de treball de Nit.

Com afegir una imatge a l’empleat?

 • Feu clic a , a l'esquerra del nom de l'empleat.
 • Utilitzeu el botó Selecciona fitxer per a penjar una imatge.
 • Feu clic al botó Desa per a desar els canvis.