Els comptes PRO de Revo XEF tenen una característica addicional a la resta que són els perfils. Amb ells, podeu configurar les següents opcions:

Important: Heu d'utilitzar un sol perfil per tal d'activar diferents opcions. Un dispositiu no pot tenir diversos perfils seleccionats.


Impressores/ Grups d'impressores

És possible que en algunes ocasions, per l'operativa d'un establiment, s'hagi de configurar un o diversos perfils per a imprimir una categoria o productes en diferents impressores o grups d'impressores. D'aquesta manera, els dispositius que tinguin configurat el perfil, no seguiran la configuració per defecte, sinó el que s'ha configurat al perfil.

Per exemple, un restaurant amb dues plantes o amb sales interiors i terrassa. En tots dos casos, és molt possible que hi hagi dues barres diferents per evitar que els cambrers recorrin llargs trajectes per servir les begudes. Si és així, els dispositius que no tinguin configurat el perfil enviaran a imprimir les begudes a la/es impressora/es de la barra per defecte, i els dispositius que el tinguin configurat enviaran a imprimir les begudes a la impressora de la terrassa.

Com es configura un perfil?

1. Accediu al back-office.

2. Escriviu les credencials per a accedir-hi.

3. Introduiu la següent URL per a poder accedir als perfils: https://revoxef.works/profiles

4. Creeu un perfil nou a través del botó +Nou

5. Escriviu un nom i feu clic a Desa per a confirmar.

6. Feu clic al menú.

7. Activeu els grups allà on voleu configurar una associació d'impressores diferent.

8. Feu clic al grup. Per exemple: BEGUDES.

9. Activeu les categories.

10. Amb el botó d'editar configureu la impressora o grup d'impressores per a tota la categoria. A l'exemple: REFRESCOS.

11. Repetiu els passos 9 i 10 per a la resta de categories.

12. En cas de tenir configuracions d'impressores o grups d'impressores diferents per a productes dins d'una mateixa categoria, caldria activar el producte o productes en concret i realitzar l'assignació de les impressores/ grup d'impressores al mateix producte.

Nota: En aquesta imatge, observeu que les aigües tenen una configuració diferent a la categoria de refrescos. En aquest cas, les tres aigües s'imprimiran per la impressora de BARRA AIGÜES TERRASSA en comptes de BARRA TERRASSA configurada a la categoria. La prioritat és producte, categoria i finalment grup.

IMPORTANT: Per tal que la configuració tingui efecte, ha d'estar activada en verd.

En aquesta imatge, l'Aigua Amb Gas tot i tenir configurada la impressora BARRA AIGÜES TERRASSA, com que no està activada, s'imprimirà a BARRA TERRASSA.


Mostra/ Oculta

Aquesta opció serveix per a visualitzar (mostra) o no visualitzar (oculta) una categoria, o bé un o més d'un producte, a un dispositiu configurat amb el perfil.

Nota: L'opció mostrar ve seleccionada per defecte. En aquest cas, només haureu d'activar les categories o productes que voleu ocultar.

1. D'acord amb les vostres necessitats, feu servir el mateix perfil creat anteriorment o creeu-ne un de nou.

2. Feu clic al menú.

3. Activeu els grups que voleu configurar. A l'exemple, voleu que BEGUDES i CARTA quedin ocults al dispositiu de la cocteleria del nostre establiment.

4. Feu clic al grup. A l'exemple: CARTA.

5. Activeu en verd totes les categories que componen el grup.

6. Amb el botó Editar de cadascuna de les categories, desactiveu l'opció Mostra.

7. Feu clic a Desa per a confirmar.

8. Repetiu els passos 6 i 7 per a totes les categories que voleu ocultar.

9. En cas de voler ocultar només alguns productes d'una o més d'una categoria en concret, s'haurien d'activar cadascun dels productes, i amb el botó Editar, desactivar l'opció Mostra. De tota manera, la categoria ha d'estar activada en verd. Si no hi està, no tindria efecte la configuració.


Canvia impostos

En algunes ocasions, és possible que per algun motiu, us interessi facturar amb un tipus d'IVA o impost repercutit diferent al que surt per defecte.

1. Creeu un perfil nou a través del botó +Nou.

2. Escriviu un nom i premeu sobre Desa per a confirmar.

3. Feu clic al menú.

4. Activeu els grups que voleu configurar. A l'exemple, TOTS.

5. Feu clic a un grup. A l'exemple, BEGUDES.

6. Activeu en verd totes les categories que componen el grup.

7. Amb el botó Editar de cadascuna de les categories, canvieu-ne l'impost.

8. Feu clic a Desa per a confirmar.

9. Repetiu els passos 7 i 8 per a totes les categories.


Sales

Aquesta opció us permet d'activar o desactivar una o més d'una sala a un dispositiu configurat amb el perfil. Només les sales activades seran visibles.

Nota: L'opció Activa ve seleccionada per defecte. En aquest cas, només caldrà que desactiveu les sales que no voleu que es mostrin al dispositiu.

1. D'acord amb les vostres necessitats, feu servir el mateix perfil creat anteriorment o creeu-ne un de nou.

2. Feu clic a Taules.

3. Activeu o desactiveu les sales pertinents.

A aquesta imatge, observeu que només la sala ESDEVENIMENTS quedarà activa i visible al dispositiu amb el perfil seleccionat.

Nota: Actualment no és possible ocultar només algunes taules d'una sala.


Formes de pagament

Aquesta opció us permet d'activar o desactivar una o més d'una forma de pagament a un dispositiu configurat amb el perfil. Només les formes de pagament activades seran visibles.

Nota: L'opció Activa ve seleccionada per defecte. En aquest cas, només caldrà que desactiveu les formes de pagament que no voleu que es mostrin al dispositiu.

1. D'acord amb les vostres necessitats, feu servir el mateix perfil creat anteriorment o creeu-ne un de nou.

2. Feu clic a Formes de pagament.

3. Activeu o desactiveu les formes de pagament pertinents.

A aquesta imatge, observeu que només les formes de pagament EFECTIU i TARGETA quedaran actives i visibles al dispositiu amb el perfil seleccionat.

ON ES PODEN ASSIGNAR ELS PERFILS?

1. A la sala

En la configuració d'una sala creada en el back-office es pot seleccionar un perfil.

2. Delivery

En la configuració del mòdul 'A domicili' en el back-office del client

3. En l'empleat

En la configuració d'un empleat en el back-office d'un client

4. En l'app

Es pot seleccionar el perfil en les Preferències de l'app

Nota: Segons l'ordre a dalt indicat, és la prioritat que tenen els perfils una vegada assignats.