Els Privilegis determinaran l’ús de l’aplicació de cada usuari. Aquí podeu configurar diferents grups de privilegis aplicables als usuaris. Aquesta secció és molt flexible i permet a cada administrador configurar els privilegis per a determinats usuaris.

Aquests són els privilegis actuals que es poden configurar:

 1. Nom: Afegiu un nom al privilegi per tal d' identificar-lo.

 2. Inventari: Si té aquest privilegi activat, l'usuari pot accedir a Revo Stocks amb el seu PIN. Més informació sobre Revo Stock

 3. Càrrega: Si té aquest privilegi activat, l'usuari pot carregar comandes (tancar).

 4. Entrada/sortida: Habiliteu aquest privilegi per tal de permetre a l'usuari introduir ingressos i resultats en efectiu.

Per exemple: Quan s'utilitza efectiu per a pagar proveïdors.

 1. Reobrir ordres: Si té aquest privilegi activat, l'usuari pot reobrir les comandes ja tancades (cobrades).

 2. Cancel·lar ordres: Si té aquest privilegi activat, l'usuari pot cancel·lar les comandes. En el moment de fer-ho, es demana un motiu. Podeu veure les comandes cancel·lades en aquest Informe

 3. Cancel·lar productes de la comanda: Habiliteu aquest privilegi per tal de permetre a l'usuari d'eliminar els productes d'una comanda un cop impresa (enviada a la cuina o al bar) o guardada. Podeu veure el contingut cancel·lat a aquest informe.

 4. Torns: Si té aquest privilegi activat, l'usuari pot obrir i tancar torns quan el control de caixa es configura de forma senzilla o completa. També podrà imprimir l’informe Z (resum de vendes del dia).

 5. Força desbloqueig: Activeu aquest privilegi per tal que l'usuari pugui obligar a desbloquejar una comanda quan l'ocupa un altre usuari.

Nota: Aquesta opció només es recomana per als administradors. Està pensada només per a ocasions excepcionals, com per exemple quan un dispositiu es queda sense bateries o es trenca i bloqueja una comanda. Si s'utilitza en altres d'ocasions, pot provocar errors en el sistema per un ús inadequat.

 1. Aplica descomptes: Si té aquest privilegi activat, l'usuari pot aplicar Descomptes predefinits al Back Office.

 2. Aplica descomptes personalitzats: Si té aquest privilegi activat, l'usuari pot crear descomptes personalitzats en qualsevol moment des de l'aplicació. És a dir, podrà crear un descompte i adaptar-lo a les seves necessitats.

Nota: Els descomptes personalitzats són els que es creen i es fan estrictament per a ús temporal. És a dir, un cop aplicat a aquesta comanda, el descompte no es guarda. Si voleu que el descompte estigui sempre disponible, heu de crear un descompte preestablert al Back Office.

 1. Pagaments cancel·lats: Si té aquest privilegi activat, l'usuari pot aplicar el mètode de pagament cancel·lat, creat per a comandes on el client ha marxat sense pagar. D’aquesta manera, aquesta comanda es tanca com a pèrdua (els productes s'han servit però no es cobren).

 2. Cancel·la pagaments: Si té aquest privilegi activat, l'usuari pot cancel·lar pagaments i factures. Podeu veure aquí els informes de pagaments cancel·lats o factures cancel·lades.

 3. Obre calaix: Habiliteu aquest privilegi perquè l'usuari pugui obrir el calaix de caixa en qualsevol moment.

 4. Caixer: Si té aquest privilegi activat, l'usuari pot veure el menú Administració del caixer.

Nota: Habiliteu aquesta opció només si teniu configurat un calaix de caixa.

 1. Configuració del dispositiu: Habiliteu aquest privilegi per permetre a l'usuari entrar al menú de configuració de l'aplicació.

 2. Lliurament: Si té aquest privilegi activat, l'usuari tindrà accés al mòdul de lliurament.

 3. Edita taules: Habiliteu aquest privilegi per permetre a l'usuari editar el Plànol de Taules a l'aplicació.

 4. Informe general Z: Si té aquest privilegi activat, l’usuari podrà imprimir tots els informes Z en cas que hi hagi diversos calaixos de caixa instal·lats al compte.

 5. Sortir: Habiliteu aquest privilegi perquè l'usuari surti del compte de l'aplicació al menú Revo. Es recomana desactivar aquesta opció per als cambrers i habilitar-la només per als administradors.

Nota: Quan sortiu del compte Revo, totes les configuracions del dispositiu romanen per defecte. Quan torneu a iniciar la sessió, heu d’introduir la Configuració del dispositiu per tal de tornar a activar la configuració del dispositiu. Un dels més habituals és la configuració d’entrada ràpida de menús.