A les Preferències de l'aplicació REVO, podeu configurar algunes opcions perquè només s'apliquin exclusivament al dispositiu on les heu configurat.

COM INTRODUIR LES PREFERÈNCIES DE REVO XEF?

1. Un cop a l'aplicació Revo XEF, feu clic a la r, i accedirem al menú.

2. Feu clic a Preferències

PREFERÈNCIES

1. Mètode de treball

REVO té diversos mètodes de treball que es poden configurar segons el tipus d'empresa. Fins i tot és possible que, dins d'una mateixa empresa, alguns dispositius utilitzin un mètode de treball i d'altres n'utilitzin un altre. D'aquesta manera, REVO intenta adaptar-se el màxim possible a totes les opcions de l'empresa.

 • Servei complet: Com el seu nom indica, és el sistema més complet. Amb aquest mètode, podeu treballar amb la distribució de taules, taules virtuals i TPV. Sol ser el més habitual per als restaurants.
 • Taules virtuals: Quan s'ha seleccionat aquest mètode, la distribució de taules desapareix i només es veuen les taules virtuals. Mireu les opcions que ofereix aquest mètode de treball.
 • TPV: El mètode TPV és per a vendes directes, no associat a una taula. És el mètode convencional, on s'apunten els productes en un ordre i es cobren al moment.
 • Per endur/TPV: Aquest mètode combina les característiques de Per endur i TPV. Mireu les opcions que ofereix aquest mètode de treball.
 • Per endur: Aquest mètode combina les característiques de Per endur amb el Servei complet. Consulteu les opcions que ofereix aquest mètode de treball.
 • Nit: Ideal per a discoteques o bars de copes. Vegeu-ne totes les funcions aquí
 • DDS: Aquest mètode mostre a nivell informatiu totes les comandes que s'estan preparant o que ja estiguin preparats. Mireu les opcions que ofereix aquest mètode de treball.
 • A Domicilio: Aquest mètode de treball s'utilitza per a gestionar les comandes a domicili o a recollir. Mireu les opcions que ofereix aquest mètode de treball.
 • Servei en Barra: En aquest mètode de treball desapareix la distribució de taules, en crear una comanda des del TPV es pot cobrar al moment o si es deixa en pendent es crearà una taula virtual sense cap necessitat d'indicar-li un nom. Mireu les opcions que ofereix aquest mètode de treball.

2. Calaix d'efectiu

Feu clic i seleccioneu el calaix d'efectiu que utilitzarà aquest dispositiu.

Nota: Si el vostre compte Revo XEF només té un calaix de caixa, se seleccionarà automàticament a tots els dispositius.

3. Impressora

Feu clic i seleccioneu la impressora que utilitzarà aquest dispositiu. Si no se'n selecciona cap, s'utilitzaran les que estiguin configurades al back-office.

4. Perfil

Els perfils s'utilitzen per a imprimir productes en diferents impressores, per a ocultar grups o fins i tot per una habitació en un determinat dispositiu. Aquests dispositius són configuracions especials per dispositius.
Des de preferències, només podeu seleccionar un perfil per a un determinat dispositiu.

5. Top Ítems

N'hi ha múltiples opcions per a la visualització del Top Ítems.

 • Auto: Opció per defecte, et mostrarà automàticament els 16 productes més venuts entre tots els teus grups si no n'hi ha productes configurats a Preferits.
 • Cap: Desactiva la visualització.
 • Top ítems: Mostra els 16 productes més venuts entre tots els teus grups.
 • Preferits: Mostra els productes que s'hagin configurat com a preferits al back-office.

6. Mostrar pin

Es poden seleccionar des del desplegable quan s'ha de mostrar el pin.

 • En el temps d'inactivitat: Aquesta opció mostrarà el pin després d'un període d'inactivitat de l'iPad. El temps d'inactivitat es pot establir en l'apartat Configuració de les ordres del back-office.
 • En cobrar la comanda: Aquesta opció farà que cada vegada que tanquis una comanda, és a dir, que es cobri, surti la pantalla de pin.
 • En tornar al plànol de taules: Aquesta opció farà que es mostri la pantalla de pin sempre que es torni al plànol de taules.

Nota: Es recomana si diversos usuaris utilitzen el mateix dispositiu, i essencial en el cas de Mètode de Treball Nit.

7. Sincronitza automàticament els canvis del back-office

Amb aquesta opció activada se sincronitzaran els canvis realitzats al back-office de forma automàtica.

8. Imprimeix a la cuina en tancar la comanda

Amb aquesta opció marcada, en tancar una comanda fent clic a efectiu, targeta o qualsevol altra forma de pagament que hàgiu configurat al vostre compte, s'imprimiran tots els productes que quedin pendents d'imprimir. Per norma general, aquesta opció s'utilitza juntament amb el mètode Per endur.

Nota: Si activeu aquesta opció a un dispositiu, només funcionarà a aquest dispositiu, però no als altres. Si voleu que funcioni a tots els dispositius, heu de activar-la a cadascun d'ells individualment.

9. No sortir en imprimir el compte

Amb aquesta opció activada quan s'imprimeixi un tiquet proforma per entregar al client es mantindrà la comanda oberta en comptes de tornar al plànol de taules.

10. Mantenir comandes obertes

Amb aquesta opció activada quan es cobrin les comandes es mantindran obertes a la taula, en comptes d'aparèixer el botó de cobrar apareixerà el botó de validar, quan es polsi es tancarà la comanda.

11. Amaga vista prèvia

La vista prèvia és una de les pantalles més utilitzades durant un servei. Des d'aquesta pantalla, els usuaris poden fer un seguiment d'una comanda, realitzar diferents accions com ara enviar notes a la cuina, imprimir el bitllet. El més important és que, quan feu tot això, amb la Vista Prèvia no es bloqueja la comanda.
Tot i això, si cap d'aquests avantatges no us interessa, podeu activar aquesta opció per tal d'ocultar la pantalla de vista prèvia.

12. Fons de pin

Seleccioneu el vostre color preferit per al fons de la pantalla PIN.

13. Mida del catàleg

Selecciona la mida que millor se t'adapti pel catàleg.

14. Modificadors opcionals quan feu clic a la pestanya

De manera predeterminada, quan feu clic a la pestanya d'un producte que ja s'ha afegit a una comanda, es mostra la pantalla Opcions del producte. En canvi, quan feu clic i el manteniu durant 1 segon, es mostra la pantalla de Modificadors Opcionals.
Doncs bé, si activeu aquesta opció , l'operació s'inverteix; és a dir, quan feu clic a la pantalla es mostra la pantalla Modificadors opcionals, i quan feu clic i el manteniu durant un 1 segon, mostra la pantalla Opcions.

Quin sentit té d'invertir l'acció? Algunes empreses utilitzen molt la pantalla Modificadors Opcionals, de manera que, si feu senzillament clic a la pestanya del producte, guanyareu temps i agilitat amb REVO.

15. Mostrar la calculadora de continguts

Selecciona si vols que es mostri la calculadora.

16. Desactivar Zoom en l'animació

Amb aquesta opció activada no es mostrarà l'animació.

17. Entrada ràpida de Menús

Quan treballes a REVO amb els productes Menús, hi ha dues maneres diferents de crear menús quan els clients ordenen els plats que volen consumir.

 • Entrada ràpida activada : Quan seleccioneu un producte del menú, REVO us demanarà el nombre de menús que voleu entrar. D'aquesta manera, l'entrada del menú és molt més ràpida, ja que gestiona diversos menús alhora.

  Per exemple: Teniu una taula amb tres comensals i tots volen demanar el menú diari. Amb l'entrada ràpida activada, seria així:

  • Seleccioneu el menú del dia.
  • Seleccioneu 3 a la pantalla numèrica.
  • Demaneu el primer plat per als tres comensals alhora.
  • Demaneu el segon plat per als tres comensals alhora.
  • Demaneu les postres per als tres comensals alhora.
  • Finalment, demaneu les begudes per als tres comensals alhora.
  • A continuació, envieu la comanda a la cuina i al bar.

 • Entrada ràpida desactivada : En aquest cas, quan seleccioneu un menú, REVO el tracta individualment.

  Per exemple: Seguint el mateix exemple anterior dels tres comensals, amb l'entrada ràpida desactivada, seria així:

  • Seleccioneu el menú del dia.
  • Poseu entrants, menjars, postres i begudes per al primer comensal.
  • Poseu entrants, menjars, postres i begudes per al segon comensal.
  • Poseu entrants, menjars, postres i begudes per al tercer comensal.
  • A continuació, envieu la comanda a la cuina i al bar i es mostrarà individualment al tiquet.

18. Vista Simple de Menús

Amb la vista simple activada a l'aplicació Revo XEF, els plats que componen el menú no es mostraran. És a dir, només mostraria: 3 menús diaris 10 € 30 €
En canvi, si aquesta opció es desactiva , per defecte, a més dels productes del menú diari, es mostraran a sota tots els plats que componen aquests menús.

Nota: Aquesta opció només determina com es veu a l'aplicació Revo XEF, però NO a la factura. A la factura per defecte, els plats del menú només s'imprimeixen quan tenen un suplement.

19. Mida en els menús

Selecciona la mida que millor se t'adapti pels menús.

20. Revo KDS

Selecciona quan emetre un so quan el contingut estigui preparat.

21. Imprimir automàticament

Amb aquesta opció activada s'imprimiran automàticament les comandes rebudes en el mòdul A Domicili.

22. Imprimir només quan estiguin pagades

Amb aquesta opció activada s'imprimiran automàticament les comandes que ja estiguin pagades en el mòdul A Domicili.

23. Imprimir també la factura

Amb aquesta opció activada s'imprimirà la factura.

24. Imprimir també el tiquet d'entrega

Amb aquesta opció activada s'imprimirà el tiquet d'entrega.

25. Emetre so

Seleccionar si es vol que l'iPad emeti un so en rebre una comanda A Domicili.

26. Tancar les comandes pagades automàticament

Amb aquesta opció activada es tancaran automàticament les comandes ja pagades.

27. En rebre un pagament extern

Seleccionar dins de les opcions disponibles com ha de reaccionar l'iPad en rebre un pagament extern.

28. Formulari de màrqueting

Amb REVO podeu crear i personalitzar formularis de màrqueting amb molta facilitat, de manera que abans de tancar una comanda podeu preguntar als vostres clients. Per exemple, què en penses del menjar al nostre restaurant? Seleccioneu de l'1 al 10 on 10 és Nyammmmmmmmmm! Podeu crear formularis al back-office i seleccionar-loa a Preferències per tal que apareguin en el moment de tancar (cobrar) una comanda. Aquí teniu una guia per aprendre a crear aquests formularis Formulari de màrqueting

29. Mostrar el formulari a Revo DISPLAY

Amb aquesta opció activada es mostrarà el formulari de màrqueting a Revo DISPLAY en comptes de l'iPad.

30. DDS

Existeix la possibilitat de canviar quines comandes i quin valor mostrar a pantalla:

Mode DDS:

 • Tot: Es mostraran totes les comandes obertes.
 • A domicili: Es mostraran només les comandes a domicili obertes.
 • Taula: Es mostraran només les comandes obertes a taula.

Valor a mostrar:

 • Els 2 últims dígits de la comanda.
 • El número de la comanda.
 • El nom de la taula.

IMPORTANT: Només cal tornar a configurar aquestes opcions en cas de sortir del compte a l'aplicació REVO (opció de Logout al menú Revo XEF), o bé si se suprimeix l'aplicació Revo XEF i s'instal·la de nou.