1. CONFIGURACIÓ PRÈVIA
2. NO APAREIX L'OPCIÓ DE A DOMICILI A L'APP?
3. COM FUNCIONA A DOMICILI A L’APP REVO XEF?
4. QUINS NOMS APAREIXEN A LES COMANDES EN REBRE-LES A XEF?


A Domicili és el mòdul Revo XEF per gestionar les ordres A Domicili i Per Endur des del TPV.

1. CONFIGURACIÓ PRÈVIA

1. Activar repartiment A Domicili al back-office.

2. Configurar les opcions al back-office de repartiment a domicili segons les necessitats del client.3. Donar el privilegi de repartidor al back-office i assignar-ho als empleats que utilitzarem per a repartir les comandes.

4. Si el client així ho necessita, es pot configurar una tarifa pels productes que es vagin a repartir o s'entreguin en el local, des d'aquí.

5. Activar les opcions a l'app de Revo XEF. • Imprimir automàticament. Amb aquesta opció marcada s'imprimiran les comandes de manera automàtica un com la comanda passi a l'estat ‘Preparant’.

 • Imprimir només quan estiguin pagades. Amb aquesta opció marcada només s'imprimirà a cuina un cop la comanda estigui pagada.

 • També imprimir factura. Amb aquesta opció marcada també s'imprimirà automàticament la factura.

  Nota: Aquesta opció només funcionarà quan estigui activat imprimir automàticament.

 • Reproduir so. Podem fer que l'iPad reprodueixi un so (Un cop o Fi interacció), també quan la comanda passi a l'estat ‘Preparant’.

 • Tancar comandes pagades automàticament. Amb aquesta opció, les comandes que ja estiguin pagades es tancaran automàticament.


2. NO APAREIX L'OPCIÓ DE A DOMICILI A L'APP?

Aquesta opció apareix al costat del botó de Virtual (taules virtuals).

A més, és imprescindible que el treballador tingui el privilegi de repartiment a domicili activat.3. COM FUNCIONA A DOMICILI A L’APP REVO XEF?

Quan el mòdul està activat al back-office, es mostra un nou botó anomenat A Domicili a la pantalla de la Distribució de Taules. Si hi feu clic a sobre, podeu crear una comanda nova.

Crear una comanda nova

1. Feu clic A Domicili

2. Apareix una llista amb els clients habituals i els que ja han fet comandes abans.

 • Podeu utilitzar el navegador per a trobar clients. Si comenceu a escriure el nom o el telèfon i el client no existeix, feu clic a Client Nou i us mostrarà la pantalla per a crear un client nou, amb la informació que heu utilitzat per a la cerca ja entrada.
 • A més, feu clic a la icona per a editar la informació del client. Per exemple, si el client té una nova adreça o número de telèfon.

3. Seleccioneu un client de la llista o feu clic a Client Nou

4. A la pantalla següent que apareix, gestioneu tota l’ordre:

 • Introduïu el nom del client.

 • Introduïu el número de telèfon del client.

 • Si fos necessari, es podrien introduir notes pel repartidor.

 • A Domicili: La comanda serà gestionada, preparada i distribuïda per una de les nostres empreses de A Domicili. El nom de la taula del bitllet de preparació serà A Domicili.

 • Per Endur: La comanda es gestionarà i prepararà perquè el client la reculli al vostre local. El nom de la taula del bitllet de preparació serà Per Endur.

 • Quan seleccioneu A Domicili, introduïu l'adreça i la ciutat.

 • Altres adreces utilitzades amb anterioritat.

 • Últimes comandes realitzades.

 • Seleccioneu el mètode de pagament escollit pel client.

 • Seleccioneu la data i l'hora aproximada del lliurament de la comanda o de la recollida al vostre local.

 • Finalment, feu clic a Continuar

5. Feu la comanda introduint-hi els productes.

6. Feu clic a la icona del barret del xef per a enviar la comanda a preparació o feu clic a Sortir per desar la comanda sense enviar-la.

Nota: Sortir s'utilitza per a deixar una comanda per més endavant, com ara per al sopar de la nit. D’aquesta manera, l’ordre quedarà pendent i mostrarà una notificació uns minuts abans de l’hora sol·licitada, d'acord amb els Minuts de Notificació (45 minuts per defecte) que haureu programat a la back-office. Quan rebeu la notificació, editeu la comanda i, ara sí, envieu-la a preparació amb la icona del barret del xef per tal que la gent de la cuina comenci a preparar el menjar.

Gestionar ordres

El mòdul de A Domicili també té una pantalla per gestionar aquestes comandes. Introduïu-lo fent lliscar el dit de dalt a baix del botó A Domicili.

La pantalla que apareix mostra tres pestanyes grans. Aquests indiquen l'estat de la comanda: Pendent / A Preparar / Preparant / Preparada.

 • PENDENT:

Aquí es mostren totes les comandes en espera, que encara ara no es gestionen. Solen ser comandes que ens fan els clients per a més tard. Per exemple, si mireu la imatge, hi ha una ordre per a les 11 h. A la back-office, el temps de notificació s'estableix a 45 min, o sigui que la notificació apareixerà a les 10:15 h per enviar-la A Preparar.1. Informació sobre la comanda.

2. Informació sobre l'ordre.

3. Productes inclosos a la comanda.

4. Podem modificar les dades del client i de la comanda.

5. Podem modificar la forma de pagament.

6. Podem editar la comanda si el client sol·licita un canvi o si es detecta un error.

Nota: Si tenim marcada l'opció de Reproducir só en les Preferencies de l'app de Revo XEF, a l'entrar una comanda l'iPad reproduirà só.

 • A PREPARAR:

En aquesta secció apareixen totes les comandes que tenim pendents d'enviar a cuina. Estan dins del rang de temps configurat com a temps de notificació al back-office. En el mòdul A Domicili ens arribarà una notificació segons tenim comandes pendents.

En aquesta secció podem seguir modificant el client, canviar la forma de pagament o editar-la.

Nota: Si tenim marcada l'opció d'Imprimir automàticament en les Preferencies de l'app de Revo XEF, aquesta opció deixarà d'estar en ús.

 • PREPARANT:

Aquesta secció mostra totes les ordres que estan en procés de preparació a cuina.

Acció a realitzar: Un cop tenim la comanda preparada, devem polsar sobre Llesta per a indicar que ja està preparada i que passi al següent estat Preparada. • PREPARADA:

Com el seu nom indica, aquestes són les comandes que ja estan preparades i poden ser repartides o entregades en el local.

Acció a realitzar: Devem assignar el repartidor, per això hem de prémer sobre Repartir.Nota: En l'apartat del back-office → A Domicili podem configurar quantes copies de la factura volem que s'imprimeixin a l'impresora seleccionada como caixer. Si marquem dues copies, una copia serà pel client final i l'altre se la quedarà el repartidor per després tancar definitivament la comanda. Dites impresions sortiran després de seleccionar el repartidor.

Finalment, i per a rematar el procés hem de tancar la comanda.Nota: Com a suggeriment, també podeu tancar totes les ordres del conductor al final del torn i quadrar la caixa. D’aquesta manera és més fàcil de passar comptes.


4. QUINS NOMS APAREIXEN A LES COMANDES EN REBRE-LES A XEF?

Quan rebem una comanda a domicili, ja sigui des del mòdul A Domicili, Revo SOLO o qualsevol de les integracions que puguem tenir afegides (per exemple: Deliverect, Uber, etc.), podrem diferenciar-les de la següent manera:

 • Si les comandes les hem creat nosaltres des del mòdul A Domicili, veurem que apareixen amb la icona de la bossa de paper blau a la cantonada superior dreta i indica si és A Domicili o A Recollir i el nom del client: • Si les comandes les rebem des de Revo SOLO o per alguna de les integracions, apareixerà la icona de la integració, en el nostre exemple Deliverect, i dependran de quatre factors:

  • Si no tenen una taula assignada o la taula no té un nom identificatiu, apareixerà identificada mitjançant el número de la comanda:  • Si tenen una taula assignada, però la taula no té un nom identificatiu, apareixerà identificada mitjançant el número de la taula:  • Si no tenen una taula assignada, però la taula té un nom identificatiu, apareixerà identificada mitjançant el nom de la taula:  • Si tenen una taula assignada i la taula té un nom identificatiu, apareixerà identificada mitjançant el número de la taula: