El control d'inventari és una gestió molt important per tal de portar un control correcte de la vostra empresa. Abans de començar a gestionar l'inventari, cal ser conscient de la dificultat que comporta.

REVO s'encarrega de gestionar totes les unitats de l'inventari i disminuir l'estoc a mesura que es venen productes al vostre local, però cal una configuració prèvia i un manteniment continu per part de l'administrador de l'empresa.

Prèviament, s'han de fer dues gestions molt ràpides:

 1. Abans de tot, heu de crear un magatzem. Per a fer-ho, entreu a Configuració , obriu Magatzems i amb el botó +Nou creareu el magatzem i li donareu un nom, per exemple magatzem Principal. Si el magatzem ja està creat, senzillament podeu editar el nom o bé deixar-lo amb el nom per defecte.

 2. Tot seguit, cal associar aquest magatzem a un caixer. Per a això heu d'anar altre cop a configuració Caixers i editareu la configuració actual per tal d'associar el magatzem creat amb el caixer que voleu que descompti de l'inventari.


Hi ha tres sistemes diferents de control i gestió d'inventari amb REVO:

1. UNITATS

Són aquells productes que compreu per unitats i veneu per unitats. Per exemple: refrescos.

Aquests són els més senzills de gestionar. A l'exemple següent veureu com activar el control d'inventari del producte Coca-cola.

 • Aneu a la fitxa de producte i activeu Control d'inventari.

 • En aquest punt, es despleguen diverses opcions. Primer de tot, comproveu que la unitat seleccionada per defecte és la unitat estàndard: Unitat.


 • Tot seguit, us interessa entrar les unitats d'estoc actuals. Per fer-ho, aneu a l'opció Inventari (0). Allà es mostrarà la pantalla següent:


 • Seleccioneu magatzem

 • Indiqueu unitat.

  Nota: És molt important utilitzar sempre la mateixa unitat. Abans heu seleccionat Unitat, i aquí per defecte se seleccionarà la mateixa.

 • Afegiu estoc real.

 • Si feu servir el mòdul de compres, indiqueu les unitats que voleu tenir per defecte d'aquest producte. Sempre que quedin menys unitats del que s'indica per defecte, us apareixerà l'opció de crear una ordre de compra amb les unitats restants. Per exemple, imagineu que teniu un estoc real de 49 unitats i per defecte teniu indicat 50 unitats. En aquest moment l'opció Reposar de la mateixa pantalla us mostrarà el número 1, que és el nombre d'unitats que us falten per arribar a la xifra indicada per defecte.

 • Finalment, en el camp alerta d'inventari indicareu les unitats de quant volem que el sistema ens avisi que aquest producte té poques unitats i necessitem reposar.

  Nota: REVO revisa diariament tots els productes que estan per sota de l'alerta d'inventari i envia un correu electrònic indicant tots els productes amb estoc baix. Per a això, és imprescindible tenir el vostre e-mail introduït al perfil del compte de REVO. Podeu comprovar-ho mitjançant aquest link: Perfil d'usuari. I activar les Notificacions.

En aquest punt, cada vegada que des de l'app de REVO es vengui una Coca-cola, se'n descomptarà automàticament una unitat del vostre inventari.

2. ESCANDALLS

De tant en tant caldrà escandallar un producte per a poder tenir un control total del vostre inventari; és a dir, quan un producte estigui compost per una varietat d'ingredients. Per exemple: una burger on hi ha el pa, la carn, l'enciam, el tomàquet i els altres ingredients. En aquest cas, REVO us permet aprofundir una mica més i arribar a tenir un control exhaustiu de tota la vostra mercaderia.

Per això, s'aconsella anar a Grups i crear un grup ocult (no actiu) amb tots els ingredients que formaran part de l'escandall. Oculteu el grup de tal manera que no sigui visible a l'app de REVO, però que els ingredients existeixin per tal de gestionar els escandalls. D'aquests tipus de productes que utilitzeu només per a gestió d'inventari en dieu: productes només de gestió.

A cadascun d'ells, li activareu el control d'inventari tal com hem vist anteriorment, especificareu les unitats correctes i hi entrareu l'estoc pertinent.

Nota: Es molt important utilitzar sempre la mateixa unitat, tant a la pantalla principal del producte com dins el magatzem.

Finalment, heu d'anar al producte Burger i afegir-hi l'escandall correctament.

Nota: És important d'entendre que en aquest cas es controla l'inventari dels ingredients, però no del producte final, que seria la Burger. Quan des de l'app es ven una Burger, es descompta l'inventari de cadascun dels ingredients tal com els heu configurat a l'escandall.

3. PRODUCTES AMB FORMATS DE VENDA

REVO permet vendre productes amb diferents formats de venda millorant substancialment l'organització i la gestió de l'inventari. A cadascun dels formats hi podreu configurar el preu, la quantitat a descomptar de l'inventari, unitat, tarifes i també un grup de combinats si calgués.

Prèviament, cal crear els formats de venda que utilitzareu per als productes. Per a això, entreu a Formats de venda. Podeu veure més informació en aquest enllaç.

Us mostrarem un exemple per tal que quedi més clar. Teniu una referència de vi que veneu per ampolles i per copes. Doncs bé, en comptes de crear dos productes diferents, podeu crear la referència de vi com a producte amb format de venda.

Crear un producte amb format de venda és molt senzill. Un cop a la categoria, aneu al botó +Nou i Producte amb format de venda.

Tot seguit, afegiu-ne el nom i, a la pestanya de preus, entreu a Formats de Venda.

Nota: Abans de poder entrar a Formats de venda cal guardar el producte.

Aquí veiem els següents camps:

 • Llista de formats de venda: Llista on afegir formats de venda per a aquest producte.
 • Preu: Preu de cada format de venda.
 • Quantitat: Quantitat a descomptar de l'inventari per cada format de venda. En aquest exemple descompta 1 ampolla de vi de 75 cl quan veneu una ampolla i 15 cl quan veneu una copa de vi (5 copes per cada ampolla de vi).
 • Unitat: En aquest exemple s'ha creat una unitat específica per a controlar l'inventari amb L, però es podria fer amb la unitat estàndard, on quan veneu una ampolla se'n descompta 1 unitat i quan veneu una copa se'n descompta 0,20.
 • Tarifes: Si en el compte hi ha creat diferents tarifes per import, aquí es podrien afegir per cada format de venda.
 • Grup de Combinats: Aquí es pot seleccionar un grup de combinats en cas que el format de venda es combini amb altres productes. Per exemple un combinat de whisky amb refresc.

A l'app, quan seleccioneu el producte amb format de venda us apareix la pantalla següent:

4. CREACIÓ D'UNITATS

Revo XEF ve amb una sèrie d'unitats bàsiques per realitzar un control d'inventari. En cas de necessitat, podeu crear tantes unitats com calgui. Per a fer-ho, entreu al mòdul de compres:

1. Aneu a la secció d'Ordres de compra.

2. Feu clic a Unitats.

3. A la banda superior dreta, feu clic al botó +Nou.

4. Nom: Indiqueu un nom.

5. Unitat: Indiqueu unitat principal

6. Conversió: Indiqueu la conversió.

7. Premeu en Desa.

A l'exemple, podeu veure com s'ha creat una unitat nova que es diu "Ampolla" per tal de poder realitzar un control d'inventari sobre les ampolles de vi amb la unitat principal L i la conversió correcta.