Els productes només de gestió són aquells que utilitzareu senzillament per a gestionar l'inventari de la vostra empresa. És a dir, són els productes que compreu als vostres proveïdors (matèries primeres) i no veneu als clients tal i com arriben. A més, aquests productes, tot i que estan actius, només seran visibles al Back Office i no a l'app de Revo Xef.

A aquest exemple podeu veure com s'han creat els ingredients per a realitzar l'escandall d'una hamburguesa (Burger). Són productes que no es vendran al restaurant, i per això la millor opció és crear-los com a productes només de gestió.