Les formes de pagament són els mètodes que utilitzareu a Revo XEF per tancar (cobrar) una ordre.

Nota: Efectiu, targeta i cancel·lat vénen per defecte i no es poden eliminar. Aquesta última, s'utilitza per tancar ordres quan un client se n'ha anat sense pagar. Es poden editar mitjançant el botó .

Es poden crear noves formes de pagament amb el botó +Nou.

Ens apareixerà la següent pantalla que haurem d'omplir: • Actiu: Marcar aquesta opció perquè aquesta forma de pagament sigui visible a l'app.

 • Nom: Introduir el nom.

 • Obrir calaix portamonedes: Marcar aquesta opció perquè s'obri el calaix d'efectiu en tancar una ordre.

  Nota: Si voleu que l'opció Obre Calaix funcioni, és imprescindible connectar el cable RJ11 que surt de la caixa cap a la impressora de caixa seleccionada a caixers.

 • Requereix fons de caixa final: Marcar aquesta opció perquè es requereixi un fons de caixa final en tancar el torn.

 • Gestió del canvi: Seleccionar de la llista l'opció que millor s'adapti al negoci a l'hora de retornar el canvi.

  • No permès: No permet donar canvi.
  • Convertir en propina: Converteix automàticament el canvi en propina.
  • Convertir en propina amb confirmació: Converteix el canvi en propina després de confirmar-lo.
  • Com una sortida de caixa en efectiu: Retorna el canvi en efectiu.
  • Com una entrada de caixa en el mètode de pagament triat: El canvi passarà a ser una entrada de caixa amb el mètode de pagament triat.
  • Targeta regalo: El canvi es converteix en una targeta regalo, sigui una nova o es recarregui una existent.
  • inTOUCH: El canvi passa a ser saldo en inTOUCH.
  • Preguntar: En cada transacció apareixerà aquesta llista per a triar el que interessi.

 • Premem Guardar per a confirmar els canvis.

IMPORTANT: A partir de la versió 2.0, quan tanqueu una ordre amb targeta, teniu la possibilitat d’especificar el tipus de targeta (Visa, Mastercard, Amex, etc.) amb què s'ha cobrat. Podeu veure com configurar el selector de targetes múltiple al següent enllaç.