Dins d'aquesta secció, podeu crear descomptes preestablerts per utilitzar-los a l'aplicació. És molt fàcil crear un descompte. Aneu al botó Noui empleneu la informació següent:

 • Activa: Si marqueu l’opció Activa, aquest descompte estarà disponible a l’aplicació.
 • Nom: Afegiu el nom al descompte. Aquest nom apareixerà a l'aplicació i a la factura.
 • Percentatge de descompte: Habiliteu aquesta opció si voleu que el descompte sigui un percentatge. Amb aquesta opció desactivada, el descompte serà un import.
 • Descompte: Afegir l’import.
 • Aplica a: Tens 3 opcions:
  1. Producte: El descompte només s'aplicarà als productes.
  2. Comanda: El descompte només s'aplicarà al total de la comanda.
  3. Ambdues: El descompte s'aplicarà als productes i a la comanda.

En aquest exemple, el sistema crea un descompte preestablert del 10% , que només es pot aplicar als productes. Si editeu el descompte i desmarqueu la casella de selecció Percentatge de descompte, l’aplicació aplicaria un descompte de 10 €.

Nota: Es pot editar un descompte, esborrar-lo si ja no s'ha d'utilitzar mai més, o senzillament desactivar-lo de tal manera que pari d'aparèixer temporalment a l'aplicació.