Revo STOCK és l'aplicació ideal per a mantenir el control de l'inventari amb Revo XEF o Revo RETAIL. Amb una interfície fàcil i intuïtiva, ajuda a gestionar les comandes a proveïdors, la recepció de mercaderies, la transferència de mercaderies entre magatzems i l’opció de fer un inventari cec.


LOGIN:

L’aplicació Revo STOCK es pot descarregar gratuïtament des de l’AppStore. Un cop descarregat, es mostra la pantalla següent:

Per tal d'accedir a Revo STOCK, necessiteu les credencials següents:

 1. Compte: Nom del compte Revo XEF o Revo RETAIL.

 2. Clau de pas: Clau de pas per a la vostra aplicació Revo XEF o Revo RETAIL.

 3. Pin: PIN del vostre usuari a Revo XEF o Revo RETAIL.

Nota: El pin d'usuari controla si l'empleat té o no els permisos adequats per accedir a Revo STOCK.

 1. XEF o RETAIL: Seleccioneu una plataforma o una altra d'acord amb les vostres necessitats.

OPCIONS DE REVO STOCK:

: Logout (Surt de la sessió).

: Actualitzeu els canvis introduïts a la Back Office.


1A. AFEGIU ESTOC MANUALMENT:

Podeu afegir estoc fàcilment a qualsevol de les botigues configurades al vostre compte.

 1. Feu clic a l'opció "Afegeix".

 2. Seleccioneu el magatzem.

 3. Afegiu-hi productes mitjançant la icona

 4. Seleccioneu el producte que desitgeu.

 5. Indiqueu-ne la quantitat.

 6. Repetiu els passos per a cadascun dels productes.

 7. Finalment, feu servir la icona per a desar els canvis.

Enrera: Tornar enrera.

: Elimineu els canvis.

: Utilitzeu la càmera del dispositiu com a lector de codi de barres per a afegir estoc.

: Afegiu estoc manualment.

: Confirmeu i deseu els canvis.


1B. AFEGIU INVENTARI AMB LA CÀMERA DEL DISPOSITIU COM A LECTOR DE CODI DE BARRES:

 1. Feu clic a l'opció "Afegir".

 2. Seleccioneu el magatzem.

 3. Afegiu productes amb la icona .

Nota: El primer cop, l'aplicació sol·licitarà permís per a utilitzar la càmera.

 1. Llegiu els codis de barres amb la càmera del dispositiu.

Quan la icona està activada, un cop llegit el codi de barres, se us mostrarà la pantalla per a afegir l'import. Quan la icona està desactivada, el sistema afegeix automàticament una unitat +1 cada vegada que llegeix el codi.

 1. Finalment, feu clic a la icona **Desa **per a desar els canvis.

2. MOU

Opcions per a traslladar estoc d’un magatzem a un altre.

 1. Feu clic a l'opció "Mou".

 2. Seleccioneu el magatzem d'origen.

 3. Seleccioneu el magatzem de destinació.

 4. Afegiu productes mitjançant la icona .

 5. Seleccioneu el producte que desitgeu.

 6. Indiqueu-ne la quantitat.

 7. Repetiu els passos per a cadascun dels productes.

 8. Finalment, utilitzeu la icona per a desar els canvis.


3. INVENTARI

Opció de fer un inventari d’un o més magatzems.

Al Back Office de Revo Xef, podeu configurar dues opcions que afecten el comportament dels inventaris. Per això, accediu a Magatzems i fes clic al botó Edita per a mostrar-ne les opcions:

 • Inventari cec: Amb aquesta opció activada, quan realitzeu l'inventari, les unitats existents no es mostren en cap moment. La idea és que l'empleat faci l’inventari sense aquesta informació.

 • Aprova l'inventari automàticament: Si aquesta opció està activada, les unitats introduïdes s'actualitzaran immediatament per a un o més productes un cop feu clic a per a confirmar els canvis. Si aquesta opció està desactivada, els inventaris es mantindran pendents a Back Office i es podran aprovar o rebutjar manualment en funció de les vostres necessitats. Mostra informació com ara l’estat de l’inventari (aprovat o rebutjat), l’empleat que ho ha fet i la data.

 1. Feu clic a l'opció "Inventari".

 2. Seleccioneu el magatzem.

 3. Indiqueu les categories manualment o trieu totes les categories per fer un inventari complet.

 1. Feu clic a cada producte per a afegir-ne la quantitat o per a utilitzar la càmera com a lector de codis de barres.

 2. Quan introduïu la quantitat, podeu filtrar per productes o actualitzar tots els productes pendents.

 3. Finalment, utilitzeu la icona per a desar els canvis.


4. MOSTRA INVENTARI Aquesta opció serveix bàsicament per a mostrar les existències en temps real per categories. Podeu tenir-ne un control total i veure'n totes les unitats disponibles d’una manera ràpida i eficaç.

 1. Feu clic a l'opció "Mostra l'inventari".

 2. Seleccioneu una categoria.


5. REOMPLE EL MAGATZEM

Opció per a reomplir ràpidament un magatzem des d’un altre amb les unitats predeterminades. Aquesta opció és molt útil per al sector de l’oci nocturn, com ara discoteques o bars musicals, on cada bar de l’establiment està configurat com a petit magatzem i reomplert des del magatzem central.

 1. Feu clic a l'opció "Reomple el magatzem".

 2. Seleccioneu el magatzem.

 1. El sistema mostra el nom (article), la quantitat actual d’estoc (qty), la quantitat predeterminada de cada producte que voleu conservar en aquest magatzem (predeterminat), i finalment la quantitat a reomplir.

 2. Finalment, utilitzeu la icona per desar els canvis.

Nota: Aquesta acció modificarà tot l'estoc d'aquests productes al magatzem escollit.

També teniu l’opció d’utilitzar la icona per a imprimir aquestes quantitats que es mostren a la pantalla en format de paper. Haureu de predefinir la impressora a Configuració (iOS)/Revo Stock indicant-ne l'ip, el port 9100 (predeterminat per a totes les impressores), els caràcters per línia si cal i finalment el tipus (controlador).


6. MOVIMENTS D'ESTOC

Consulteu ràpidament l’historial dels moviments d’existències de cada producte i magatzem.

 1. Feu clic a l’opció de moviments d'estoc.

 2. Seleccioneu una data o un rang de dates que n'indiqui el començament i el final.


7. COMANDES DE COMPRA

Visualitzar, rebre, gestionar i crear comandes de compra en pocs segons.

Rebre comandes:

 1. Feu clic a l'opció "Comandes de compra".

 2. De manera predeterminada, es mostren les darreres comandes de compra.

 3. Feu clic a una que estigui pendent de rebre.

**Nota **El cercle indica que s'ha rebut aquesta comanda. En cas contrari, el cercle no omplert indica que està pendent de la recepció. En rebre una comanda, tots els productes que la composen, afegiran les quantitats establertes al vostre inventari.

 1. Seleccioneu el magatzem.

 2. Feu clic a la icona 1 per rebre tota la comanda o, si indiqueu les quantitats rebudes d'alguns productes, feu clic a la icona 2 per rebre parcialment aquesta comanda. Aquesta opció pot ser molt útil quan per algun motiu el proveïdor no lliura totes les unitats sol·licitades; per exemple, perquè el proveïdor ha perdut part de la mercaderia o per manca d’estoc.

Crear comandes:

 1. Feu clic a l'opció "Comandes de compra".

 2. De manera predeterminada, es mostren les darreres comandes de compra.

 3. Feu clic al botó per crear una nova comanda de compra.

 4. Seleccioneu el proveïdor.

 5. Afegiu els productes i la quantitat manualment a través del botó o feu clic a <i class="fa fa-qrcode" aria-hidden=Botó "true"> per utilitzar la càmera com a lector de codis de barres.

 1. Un cop introduïts tots els productes i quantitats d’aquest proveïdor, feu clic a per a desar els canvis.INVENTARIS MÚLTIPLES

El concepte d'inventari múltiple, sorgeix de la necessitat de el client de fer un inventari de tot el seu local per "zones". Hi ha situacions en què un client vol realitzar un inventari però el seu local és molt gran, i pot resultar útil de dividir el personal (cada un amb el seu dispositiu) per zones del local, per tal que cada grup faci un inventari i així agilitzar el procés.

Si hi afegim el mateix producte a diferents inventaris (zones), Revo que estem separant el local en diverses "parts"; si els diferents inventaris entren al mateix rang de TEMPS, es realitzarà la suma dels productes que siguin idèntics. El rang de temps comprèn des que obriu l'inventari (HA) fins que aproveu l'inventari (AP). mitjançant la Back Office o bé amb l'opció de "Aprovar inventaris automàticament"
Per exemple:
1. INVENTARI 1 (ZONA 1): 1x Coca-cola, 2x Aigua 1L. (HA = 9: 00h) - (AP = 12: 00h).
2. INVENTARI 2 (ZONA 2): 2x Coca-cola, 1x Cervesa. (HA = 10: 00h) - (AP = 11: 00h).
Resultat dels estocs dels productes: 3x Coca-cola, 2x Aigua 1L, 1x Cervesa.

Si no es compleixen les dues condicions (repetició de producte + mateix rang de temps), senzillament funcionarà com un inventari corrent tal i com s'explica al "punt 3."