- VERSIÓ COMPATIBLE: VERSIÓ 3.4


1. COMPTADORS
2. CONFIGURACIÓ DE FACTURA
3. COMPTADOR DE CAIXA
4. INFORMACIÓ IMPORTANT

Les sèries de facturació ens permetran especificar la numeració de les factures/albarans depenent del seu tipus, REVO pot diferenciar entre els següents:

 • Factura simplificada
 • Albarans
 • Devolucions
 • Offline
 • Factura agrupada
 • Factura nominal
 • Devolucions factures nominals
 • Factura amb descompte fiscal

També tindrem l'opció d'assignar una sèrie personalitzada a un caixer en concret, explicat en més detall en Comptador de caixa.

A continuació explicarem com configurar les sèries de facturació en el back-office de Revo XEF.

1. COMPTADORS

En l'apartat Comptadors és on podrem crear i editar les sèries de facturació. Cada sèrie disposa d'un nom, comptador i format.

Important: Només es podran modificar els comptadors accedint al compte donis d'un compte administrador (per exemple de distribuïdor)Si fem clic a editar o a +Nou s'obrirà el següent pop-up:Aquí és on podrem editar les sèries, els camps disponibles són els següents:

 • Nom: Podrem assignar un nom per a identificar la sèrie.
 • Prefix: Aquí és on definirem el format de la sèrie de facturació seleccionada, en la imatge superior podem veure les seves propietats. Per defecte REVO assigna els següents formats:
  • Factura simplificada: R%d
  • Albarans: NA-%d
  • Devolucions: RF-%d
  • Offline: OF-%d
  • Factures Agrupades: G-%d
  • Factura Nominativa: NOM-%d
 • Longitud mínima: Configura la longitud mínima dels teus números de document
 • Comptador: Aquí podem modificar la numeració de la factura. Aquesta numeració és correlativa, s'incrementa per cada factura d'aquesta sèrie generada.

2. CONFIGURACIÓ DE FACTURA

En Configuració de factura podrem assignar els comptadors explicats en l'apartat anterior als següents tipus de factura: • Factura simplificada: Aquesta sèrie s'aplicarà a totes les factures, a excepció de les especificades a continuació.

 • Devolucions: S'aplicarà a totes les devolucions (factures rectificatives) excepte les factures nominatives i albarans, que generaran un document amb el seu propi comptador quan realitzem un abonament.

 • Albarans: Sèrie per a aplicar a albarans sense validesa fiscal. Aquests es generaran en fer càrrecs d'habitació a PMS integrats amb REVO o amb el mètode de pagament "Hotel".

 • Offline: Totes les factures generades quan Revo XEF està treballant sense connexió utilitzaran aquesta sèrie.

 • Factura agrupada: Totes les factures agrupades generades donis del back-office portaran aquest comptador.

 • Factura nominal: Totes les factures amb un client associat utilitzaran aquesta sèrie.

 • Devolucions factures nominals: Totes les devolucions amb un client associat (client amb NIF configurat) utilitzaran aquesta sèrie.

 • Factura amb descompte fiscal: Totes les factures que se'ls hagi aplicat un descompte fiscal (més informació aquí).

3. COMPTADOR DE CAIXA

Per a assignar una sèrie de facturació a un caixer en concret haurem de fer-lo en Caixers.Si editem el caixer podrem seleccionar el comptador que vulguem des del desplegable "Factura simplificada" en la secció "Comptadors". També podem associar un comptador diferent per a devolucions fetes des d'aquest caixer, seleccionant-lo en "Devolucions".

Una vegada assignat un comptador específic, totes les factures simplificades/devolucions generades des d'aquest caixer utilitzaran la sèrie de facturació seleccionada.

En cas que aquests camps es deixin buits, s'utilitzarà les sèries assignades en l'apartat "Configuració de factura".

4. INFORMACIÓ IMPORTANT

Versió 3.4 requerida:

Per a poder treballar amb sèries de facturació serà necessari que els dispositius utilitzin la versió 3.4 de Revo XEF. Si es detecta algun dispositiu amb una versió inferior en el compte no es podran assignar sèries a diferents tipus de documents en la secció "Configuració de factura".

Comptadors per defecte:

Per a no interferir amb l'operativa dels clients de REVO que han estat treballant abans de la implementació dels comptadors, tots els documents excepte albarans i factures agrupades utilitzaran la seriï "Factures". Quedarà de la següent manera:

 • Factura simplificada: Factures
 • Albarans: Albarans
 • Devolucions: Factures
 • Offline: Factures
 • Factura agrupada: Factures agrupades
 • Factura nominativa: Factures

Factures amb import superior a 3000 €:

Quan REVO detecti que una factura és superior a 3000 €, sol·licitarà que se li assigni un client, per la qual cosa sempre utilitzarà el comptador de factures nominatives.

Devolucions:

Hem modificat el funcionament de les devolucions en REVO: L'única opció disponible en "històric" serà fer devolució sencera, quan la fem es generarà una factura rectificativa referenciant la factura original.

Nota: En cas que no querramos fer una devolució sencera podrem utilitzar l'acció "reobrir comanda", fer les modificacions pertinents i cobrar de nou.

Assignar/eliminar client de factura ja emesa:

En assignar/llevar un client d'una factura, ja sigui donis de l'aplicació (històric) o donis del back-office (llistat de factures), es generaran automàticament una factura rectificativa i una nova factura amb la sèrie correcta, sigui nominativa o simplificada.