L'apartat de Clients ens serveix per a fidelitzar els nostres clients i poder associar-los les vendes. D'aquesta manera, tindrem un historial de totes les seves vendes, pressupostos, albarans i ordres de client.

Hi ha dues opcions possibles per afegir clients:

  1. Important un arxiu csv amb les dades dels clients a través de l'importador (només disponible per a distribuïdors de Revo).
  1. Manualment, a través del botó "Nou" disponible a l'apartat de clients, introduint les dades rellevants, segons necessitats, en els camps de l'formulari.
  • Crèdit Permès: Activeu aquesta opció per permetre pagar a crèdit a aquest client.

  • Crèdit Màxim: Introduïu el import màxim de crèdit permès.