LISTADO DE PAGAMENTS


Les FORMES DE PAGAMENT són els mètodes que utilitzarem a Revo RETAIL per tancar (cobrar) un tiquet.

Nota: Efectiu, targeta i crèdit venen per defecte i no es poden eliminar. Aquest últim s'utilitza per tancar un tiquet sense que el client pagui al moment. D'aquesta manera, l'import s'acumula en el saldo de crèdit permès i es pot fer un seguiment. Més informació sobre el pagament a crèdit aquí.Per afegir els nostres propis mètodes de pagament, anem al botó de +Nou: • Nom: Introduïm un nom identificatiu.

 • Requereix fons de caixa final: Seleccionem aquesta opció per requerir un fons de caixa final en tancar el torn.

 • Obrir calaix: Seleccionem aquesta opció per obrir el calaix d'efectiu en tancar una comanda.

Cliquem a Desar per confirmar els canvis.


LLISTAT DE PAGAMENTS

1. Anem a Llistats / PAGAMENTS.

2. Aquí podem veure la següent informació: • Calendari: Seleccionem les dates desitjades per fer la cerca.

 • Filtres: Disposem dels següents filtres:

  • Premem sobre per seleccionar una caixa i fer la cerca dels impostos en les dates i per al caixer seleccionat.
  • A podem seleccionar diferents criteris per totalitzar:
   • Pagament: Per defecte ve aquest filtre actiu.
   • Dia: Totalitza en les dates seleccionades per dia.
   • Mes: Totalitza en les dates seleccionades per mes.

 • Exportar: Aquesta opció ens permet guardar en un document l'informe mostrat a la pantalla.

 • Forma de pagament: Ens mostra les diferents formes de pagament.

 • Quantitat: Indica la quantitat de factures amb aquesta forma de pagament.

 • Total: Valor total dels ingressos amb la forma de pagament indicada.