1. CONSIDERACIONS PRÈVIES

2. CONFIGURACIÓ DE L'IPAD

3. CONFIGURACIÓ DEL KDS
3.1. CREACIÓ DE LA IMPRESSORA
3.2. CREAR PERFIL O PERFILS

4. FUNCIONAMENT DEL KDS
4.1. CAPÇALERA
4.2. ACCIONS D'ORDRES
4.3. COMANDES
4.4. PEU DE PANTALLA


Revo KDS (Sistema de Visualització de Cuina) és l'aplicació perfecta per a la cuina. Pot substituir la impressió de tiquets amb impressores tèrmiques normals o complementar-se amb elles. Quan s'imprimeix una comanda amb Revo XEF, aquesta arriba a la cuina en un o diversos iPads configurats amb Revo KDS. El flux de treball del cuiner millora considerablement en tenir un control total dels plats cuinats, els plats pendents i els que ja s'han servit. A més, es poden gestionar els temps d'elaboració dels plats, veure un resum de tots els plats encara pendents, buscar comandes i moltes altres opcions que veurem a continuació.1. CONSIDERACIONS PRÈVIES:

 • Revo KDS és una aplicació independent de Revo XEF, però no pot funcionar per si sola. Totes dues es complementen i interactuen.

 • Revo KDS s'ha d'instal·lar en un iPad exclusivament per al seu ús.

 • Es recomana que sempre estigui connectat al corrent per evitar que s'acabi la bateria quan s'està treballant. És important que quan es decideixi on instal·lar físicament l'/els iPads que utilitzarem com a KDS, comptem amb pròxims endolls.

 • És important que la pantalla de l'iPad mai s'apagui, ja que en enviar les comandes des de Revo XEF donarà un error de connexió.


2. CONFIGURACIÓ DE L'IPAD:

La configuració de l'iPad de cuina amb l'aplicació Revo KDS és molt senzilla. Simplement, s'han de realitzar les següents accions:

1. Configurar una IP estàtica a l'iPad:

 • Anar a Ajustos de l'iPad.

 • Anar a Wifi.

 • Prémer sobre la icona de la xarxa Wi-Fi connectada.

 • Prémer sobre Configurar IP.

 • Seleccionar Manual (ha de quedar seleccionada ).

 • Introduir manualment una adreça IP, màscara de subxarxa (generalment: 255.255.255.0), router i prémer en Guardar.

 • Prémer sobre Configurar DNS.

 • Seleccionar Manual (ha de quedar seleccionada ).

 • Introduir manualment una adreça DNS (8.8.8.8) i prémer en Guardar.

 • Confirmar prement sobre Wi-Fi per sortir de nou al menú anterior.

  Nota: Es recomana que la IP estàtica configurada estigui fora del rang d'IP's dinàmiques que serveix el router o dispositiu que gestiona la xarxa.

2. Tots els dispositius, inclosos els que utilitzaran KDS, han d'estar configurats a la mateixa xarxa. És a dir, mateixa Wi-Fi.

3. Anar a Ajustos a l'iPad / Pantalla i Brillantor / Bloqueig Automàtic i configurar com a Mai.

Nota: D'aquesta manera s'evita que l'iPad es posi automàticament en repòs quan s'està utilitzant l'aplicació.

4. Es recomana desactivar totes les Notificacions a Ajustos.

5. Descarregar l'app Revo KDS des de la App Store.


3. CONFIGURACIÓ DEL KDS:

Tota la configuració es realitza des del back-office de Revo XEF.


3.1. CREACIÓ DE LA IMPRESSORA:

1. Un cop hem accedit al back-office.

2. Anem a Configuració / IMPRESSORES per afegir el KDS.

Nota: La impressora ha de ser del tipus Revo KDS i utilitzar el port 2000. Més informació sobre com crear impressores, en aquest article.


3.2. CREAR PERFIL O PERFILS:

1. Anem a Configuració / KDS.

2. Anem al botó +Nou per crear un perfil.

Nota: Hem de crear tants perfils com dispositius KDS anem a instal·lar. És a dir, si només anem a instal·lar un iPad a la cuina amb KDS, només caldrà crear un perfil.

<img src="/images/FWecBsZJcl3

FU1j86fO7IVbDjzrsqmk8IfcPE8kL.png" width="600"/>

BÀSIC

 • Nom: Introdueix el nom del perfil per al KDS.

COMPORTAMENT

 • Ajuntar comandes: Marcant aquesta opció, quan arribin nous tiquets de la mateixa comanda, els productes s'afegeixen a la comanda ja oberta del KDS. Si la comanda està tancada, s'afegirà com un tiquet nou.

 • Sumar quantitats: Quan arriba una nova comanda i l'opció d'ajuntar comandes està activada, si el contingut és el mateix, es mostrarà la suma total.

 • Deshabilitar Checks: Activant aquesta opció no es podrà marcar/desmarcar els plats com realitzats. En prémer sobre els productes no passarà res. Aquesta opció és útil en casos on Revo KDS sigui només una pantalla d'informació on no es requereixi cap interacció per part del cuiner.

  Nota: Amb aquesta opció desactivada, en prémer sobre ells es marquen de color groc.

 • Utilitzar estat 'En progrés': Amb aquesta opció activada, habilitem un tercer estat del contingut: En progrés. D'aquesta manera, en prémer sobre el plat, passarà de l'estat "nou" a "en progrés" i quan es premi de nou, passarà a l'estat "fet".

 • Utilitzar estat 'Passat': Amb aquesta opció activada, habilitem el tercer estat de contingut: Passat. Així, quan polses un ítem passa de l'estat 'Nou' a 'En progrés', després a 'Fet' i si el polses de nou passa a l'estat 'Passat'.

  Nota: A partir de la versió 2.0 de Revo KDS.

 • Desplaçar a la comanda ajuntada: Amb aquesta opció activada quan s'envia una modificació a una comanda oberta, a més d'emetre un so com de costum, el KDS mostra la comanda que ha estat ajuntada.

 • Agrupar continguts: Activant aquesta opció, els productes que siguin iguals s'agruparan per defecte. Per exemple: Si s'envien 2 Burger Shark. Apareixerà com a 2 Burger Shark i no com a 1 Burger Shark i 1 Burger Shark. Això implica que si es marquen els productes com realitzats, s'hauran de marcar quan s'hagin realitzat les dues. Amb aquesta opció desactivada, es mostraran i es podran marcar individualment.

 • Tancar automàticament en acabar: Podem seleccionar des del desplegable com volem que funcioni. Seleccionant , quan es marquen tots els plats d'una comanda com realitzada, es tanca automàticament la comanda sense avisar.
  Pot ser molt útil en configuracions on es fa un reenviament i volem que a més de tancar la comanda al nostre KDS, també es tanqui al/als altres.

 • Autonotificar a Revo XEF en tancar la comanda: Activa aquesta opció perquè el KDS notifiqui a l'app de Revo XEF quan una comanda està preparada.

 • Tipus de Menú: Hi ha tres opcions per visualitzar els menús al KDS.

  • Estàndard: Visualització normal dels menús. Recomanada quan s'utilitzen els menús a Revo XEF amb l'entrada ràpida desactivada. No apareixen les comandes de plat de menús.
  • Mostrar comandes de plat: Visualització dels menús mostrant les comandes de plat (primers, segons, postres, etc.) remarcat en groc. Recomanada quan s'utilitzen els menús a Revo XEF amb l'entrada ràpida activada i a més vols donar èmfasi a la comanda de plat.
  • Ítems normals: Els productes de menú i carta comparteixen la comanda de plat. Els productes de menú es mostren amb una [M] per diferenciar-los de la resta de productes de carta. Recomanada per a negocis que ofereixen als seus clients la possibilitat de demanar menús i carta en el mateix servei.

 • Autoimprimir productes marcats individualment: Amb aquesta opció activa, en marcar un producte com completat, s'imprimirà automàticament un tiquet individual. Aquesta opció deshabilita la impressió del tiquet general.

  Nota: A partir de la versió 1.6 de Revo KDS.

 • Notificar a Revo XEF els continguts llestos: Si activem aquesta opció ens permetrà que el KDS notifiqui a tercers quan un contingut estigui llest. Opció útil per a comandes en línia. Requereix la creació d'un webhook kds.contentsReady.

CONFIGURACIÓ

 • Control de presència: Activant aquesta opció apareix la icona perquè els empleats de cuina puguin també fitxar l'entrada i la sortida del seu torn sense haver d'utilitzar Revo XEF.

  Nota: Els empleats han d'estar donats d'alta al back-office de Revo XEF. Més informació aquí.

 • Impressora: Seleccionant una impressora de la llista, estem activant la impressió del tiquet de pas al KDS.

 • Rastrejar temps d'elaboració: Si s'activa aquesta opció podrem veure tots els temps dels productes que tinguin en la seva configuració el

temps d'elaboració al back-office. Aquest informe mostra tots els temps individualment per producte. Podem filtrar per dates, dies de la setmana, totalitzar per productes i per KDS.

APARENÇA

 • Flux continu: Amb aquesta opció activada, les entrades es distribueixen per tal d'optimitzar al màxim l'espai de l'iPad. Això s'aconsegueix fent les entrades de la mida real que necessiteu i dividir-les en elements, de manera que ocupin més d'una columna. D'aquesta manera, podem evitar desplaçaments llargs i obtenir la màxima informació a la pantalla en un moment donat.

       Sense flux continu
       ------------- ------------- ------------- -------------
       |   | FET | |   | FET | |   | FET | |   | FET |
       ------------- ------------- ------------- -------------
       |      | |      | |      | |      |
       |      | |      | |      | |      |
       |      | |      | |      | |      |
       |      | |      | |      | |      |
       |      | |      | |      | |      |
       |      | |      | |      | |      |
       ------------- ------------- ------------- -------------
  
  
       Amb flux continu
       ------------- ------------- ------------- -------------
       |   | FET | |      | |   | FET | |      |
       ------------- |      | ------------- |      |
       |      | ------------- |      | |      |
       |      | ------------- |      | |      |
       ------------- |   | FET | |      | |      |
       ------------- ------------- |      | |      |
       |   | FET | |      | |      | -------------
       ------------- |      | |      | -------------
       |      | |      | |      | |   | FET |
       ------------- ------------- ------------- -------------
  
 • Amagar elements marcats: Amaga les línies dels elements quan es marquin com a 'Fet'. En comptes de marcar-se de color groc, quedaran ocults. També, s'activarà una opció per recuperar-los en cas de necessitar revisar-los.

 • Files de tiquets: Introdueix quantes files de tiquets vols que es mostrin al KDS.

  Nota: A partir de la versió 1.6 de Revo KDS.

 • Mida de la lletra: Selecciona la mida de la lletra utilitzada al KDS (Gran o Estàndard).

 • Subtítol de la comanda: Pots decidir quina informació vols mostrar a la part inferior del botó taronja que apareix a la capçalera de la comanda. Aquest botó permet tancar la comanda.

  • Comptador: Apareix el comptador general de tota la comanda.
  • Compte: Apareix el nom del compte.
  • Cap: No apareix cap subtítol.

 • So: Selecciona el so que vols escoltar en rebre una comanda nova al KDS. Aquí pots veure tots els sons disponibles.

  Air Horn:

  Desk Bell:

  Door Bell:

  Japanese Bell:

  Metal Gong:

  Ship Bell:


REENVIAMENT

 • Habilitar reenviament: En algunes ocasions o depenent com tinguem marcades les rutines a la cuina, ens podria interessar tenir un KDS Master o Central que rebi la informació d'altres KDS secundaris. Per exemple, diferents KDS que rebin cadascun la seva partida d'una comanda i que aquests reenviïn aquesta informació al KDS Master dirigit pel Xef. A més, podria rebre també quan des dels KDS secundaris marquen els productes com a fets. Si es vol utilitzar aquesta funció s'ha d'activar aquesta opció.

 • Reenviament IP: Afegeix la IP del dispositiu al qual aquest iPad reenviarà la informació. Pots afegir diverses IP simplement separant-les per comes. Per exemple, 10.0.1.20, 10.0.1.21, etc.

  Nota: En l'exemple anterior del KDS Master amb diversos KDS secundaris, només aquests últims hauran d'habilitar el Reenviament afegint la ip estàtica del KDS Master.

 • Reenviament només checks: Activant aquesta opció no enviarà els productes, però sí quan aquests siguin marcats com a fets.

 • Reenviament no s'envia en tancar: Amb aquesta opció activada no s'enviarà quan una comanda estigui completada.

PANTALLA SECUNDÀRIA

 • Resum a la segona pantalla: Per visualitzar els resums en una segona pantalla connectada per HDMI, disposem de quatre opcions. Aquesta opció està pensada per a aquelles configuracions on es vol visualitzar en una pantalla més gran i de forma permanent.

  Nota: A partir de la versió 1.6 de Revo KDS.

  • Duplicar: Duplica la pantalla del KDS en una segona pantalla.
  • Resum a la segona pantalla: Apareix el resum dels plats pendents de preparar.
  • Tiquets a la segona pantalla: Es mostren totes les comandes organitzades pel número de fila de tiquets configurat a l'opció "Files de tiquets a la segona pantalla".
  • Resum d'estats: Apareix el resum dels diferents estats dels plats.

 • Mida del resum: Introdueix la mida de la tipografia per al resum. Es considera una mida estàndard de 25.

  Nota: Recomanat: iPad Pro 12'9 = 25 i iPad 10'5 = 50.

 • Files de tiquets a la segona pantalla: Selecciona quantes files de tiquets vols que es mostrin a la segona pantalla del KDS.


4. FUNCIONAMENT DEL KDS:

Un cop explicat com configurar el dispositiu (iPad) que utilitzarem i totes les configuracions que podem personalitzar en el back-office, veurem el funcionament del KDS i totes les accions que podem realitzar:

En obrir l'app, ens demanarà un usuari i una contrasenya. Utilitza les mateixes credencials que a Revo XEF.


4.1. CAPÇALERA:1. Prement en la r, accedirem al menú de configuració i d'accions del KDS. • Compte: Nom del compte de Revo XEF.
 • Versió: Versió de l'app Revo KDS utilitzada.

CONFIGURACIÓ

 • Configuració: Selecciona el perfil configurat al back-office.
 • Gestió de temps: Et mostra tots els temps configurats al back-office.
 • IP: Es mostra la xarxa i la IP configurada a l'iPad.
 • Comptes vinculats: Si disposem de més d'un compte per aquest KDS ens apareixeran aquí, d'aquesta manera podrem canviar-nos d'un a un altre d'una manera més àgil.

ACCIONS

 • Actualitzar configuració: Quan es fa un canvi a la configuració del back-office, s'ha d'actualitzar per descarregar aquests canvis.

  Nota: En algunes ocasions, és possible que s'hagi de reiniciar l'app del KDS perquè aquests canvis tinguin efecte.

 • Tancar totes les comandes: Tanca automàticament totes les comandes obertes.
 • Eliminar les comandes tancades: Borra automàticament totes les comandes a la llista de comandes tancades.
 • Protegir amb Pin: Protegeix la configuració amb un codi pin. D'aquesta manera només podran accedir a les configuracions les persones autoritzades.
 • Tancar sessió: Sortir del compte.

2. Filtres: Per defecte, les comandes que arriben al KDS s'ordenen per ordre d'arribada. És a dir, les més recents s'afegeixen a la dreta. Prement sobre aquesta icona. Existeix la possibilitat de canviar l'ordre de les comandes filtrant per:

Nota: A partir de la versió 1.6 de Revo KDS. • Ordenació: Per Data, Taula, Compte (en cas que arribin comandes des de diversos comptes), Canal (Uber Eats, Glovo, Deliveroo, JustEat), Cambrer o en Progrés.
 • Compte: En cas que arribin comandes des de diversos comptes.
 • Canal: Uber Eats, Glovo, Deliveroo, JustEat, etc.

3. Desfer: Prement aquesta icona, podrem esborrar l'últim canvi realitzat, tornant a un estat anterior (per exemple, s'ha tancat una comanda sense voler o s'ha marcat un plat com a "fet").

Nota: A partir de la versió 1.6 de Revo KDS.

4. Presència: Utilitza aquesta icona per fitxar l'entrada i sortida del torn dels empleats mitjançant el seu codi pin.

5. Cercador: Busca qualsevol comanda fàcilment pel número de comanda, nom de taula, etc. Seguidament, prem sobre ella i es mostrarà. Opció recomanada per a aquells negocis que tinguin moltes taules obertes alhora.

6. Imprimir: Es pot imprimir el tiquet de pas des del KDS. Quan es tenen marcats els plats i es polsa sobre la icona de la impressora, s'imprimiran per comanda tots els plats marcats. Per exemple: Al KDS es rep una comanda amb primers i segons, es marquen els plats i es vol imprimir el tiquet de pas. Aquests serien els passos:

 • Rebeu la comanda.
 • Prement sobre els plats per marcar-los com a realitzats. Es marcaran de color groc.
 • Premem la icona .
 • Recollir el tiquet de pas imprès i deixar-lo al costat dels plats.

D'aquesta manera, quan el cambrer vingui a recollir els plats per servir-los, sabrà mirant el paper de pas a quina taula pertanyen sense haver de preguntar-ho al cuiner.

Nota: És imprescindible que a la configuració del KDS estigui seleccionada una impressora.

7. Resum: Una gran funció de Revo KDS és la pantalla resum. Prement sobre el botó, es mostrarà una pantalla on apareixerà un resum de tots els productes no marcats com a realitzats i ordenats per quantitat.

8. Comandes Tancades: Prement sobre el botó, se'ns mostrarà una llista de totes les comandes tancades en les últimes 24 hores. Es pot entrar a cadascuna d'elles i veure'n els continguts i fins i tot es pot reobrir per enviar-la de nou a la pantalla principal.


4.2. ACCIONS DE COMANDES:

Hi ha diferents accions a realitzar quan rebem comandes:

 • Marcar plats: Quan es prem sobre els productes se'ls marca de color groc, significat que aquests estan fets o realitzats. Quan tots els productes d'una comanda estan marcats, el KDS ens preguntarà si volem tancar la comanda.

 • Desplaçar-se per les comandes: Podem desplaçar-nos de dreta a esquerra per moure'ns per la pantalla principal i veure totes les comandes rebudes.

 • Tancar comanda: Per tancar una comanda al KDS es pot fer de dues maneres diferents:

  • Una marcant tots els plats que conformen la comanda.
  • Si per la nostra forma de treballar no marquem plats, es pot prémer sobre el botó de color taronja amb la icona.

Aquestes opcions apareixen quan es prem sobre la capçalera d'una comanda: • Notificar XEF: Des del KDS es pot enviar una notificació a Revo XEF per indicar que hi ha plats pendents de recollir. Per fer-ho premerem sobre la capçalera de la comanda. Un cop enviem la notificació, la capçalera de la comanda canviarà a color gris. Es pot veure un exemple a la imatge de l'inici d'aquest article. A la taula núm. 3 s'ha enviat la notificació. A més, a Revo XEF, apareix un símbol del "barret de xef" sobre la cantonada esquerra a la taula.

 • Posar en progrés: Aquesta opció marca la capçalera de la comanda de color groc indicant que està en progrés. D'aquesta manera, si hi ha altres KDS a la cuina, poden veure quines comandes són les que estan actives.

 • Imprimir pas: Polsant sobre aquesta opció, només s'imprimirà el tiquet de pas de la comanda seleccionada.

 • Mostrar/Amagar productes marcats: Si s'ha activat l'opció d'amagar ítems marcats, mitjançant aquesta opció podem mostrar de nou els productes que s'han marcat i han desaparegut de la comanda. Polsant de nou es tornaran a amagar.


4.3. COMANDES:

A les comandes obertes podem visualitzar la següent informació:

 • Nom de la taula.

 • Empleat que envia la comanda.

 • Nombre de comensals.

 • Número de comanda.

 • Botó taronja per tancar la comanda.


4.4. PEU DE PANTALLA:

A la part inferior del KDS apareixen en forma de quadrícula totes les comandes obertes. Podem prémer sobre una d'elles per centralitzar-la a la pantalla o bé utilitzar les per desplaçar-nos.