Els KDS tenen la possibilitat de portar un control sobre els temps d'elaboració dels plats.

És una eina molt potent que ens pot ajudar encara més a optimitzar els treballs que es fan en la cuina.

La gestió de temps d'un producte es compon del temps d'elaboració del mateix així com la suma del temps dels modificadors que se li apliquin. • Verd: El plat ha d'estar en preparació
 • Groc: Queden pocs segons perquè s'acabi de preparar el plat
 • Vermell: El plat ha sobrepassat el temps d'elaboració
 • Gris clar: El temps que queda per a començar a preparar el plat

CONFIGURACIÓ


Productes

Primer hem d'especificar el temps d'elaboració dels productes i els modificadors. Aquests temps es poden configurar en la mateixa fitxa de producte i modificador. Introduirem el temps en segons. Exemple 180:Si no es vol controlar el temps d'un producte, solament fa falta deixar-lo a zero.


Gestió del temps

La gestió del temps es vincula a un Ordre de plat i es pot configurar en la secció Gestió de temps del back-office de Revo XEF. • Ordre de plat: L'ordre de plat al qual es vincula la configuració

 • Començar:

  • Mai: No fa gestió de temps.
  • Acte: El comptador comença en rebre l'ordre a cuina.
  • Completant l'anterior: El comptador comença quan l'ordre de plat anterior està tot complet.
  • Nota del disparador: Quan es rep la nota de cuina especificada en el camp Nota de cuina.
  • Quan un producte es posa en progrés: El comptador comença quan un producte es posa en progrés.

 • Nota de cuina: Si el tipus de començament és Amb nota, especifica la nota que farà començar el comptador.

 • Llindar d'advertiment: El temps en segons restant per a avisar que falta poc per a acabar el plat. Per exemple: Si posem 10 segons, es posarà en groc quan faltin 10 segons per a acabar el temps d'elaboració.

 • Tipus de gestió de temps:

  • Acaben junts: Els comptadors de cada plat comencen en el moment just perquè acabin tots alhora.
  • Comencen junts: Els comptadors de cada plat comencen alhora.