La pantalla de vista prèvia o previsualització és una de les opcions més útils que té Revo XEF. Des d'aquesta pantalla es pot fer el seguiment d'una ordre, realitzar moltes operacions i, encara més important, tot això sense bloquejar una ordre.

Quan un usuari està editant una ordre en un dispositiu, l'ordre es bloqueja per tal d'evitar que dos usuaris estiguin realitzant canvis alhora sobre la mateixa ordre. Això podria provocar algun tipus d'error. Molt sovint, mentre un dels usuaris està editant l'ordre, l'altre senzillament hi ha de revisar alguna cosa o bé realitzar una acció senzilla, com ara enviar una nota a la cuina. Doncs bé! Ara es poden realitzar aquestes accions simultàniament gràcies a la vista prèvia, i així es guanya temps i agilitat en l'ús de Revo XEF.

Accions que es poden realitzar des de la vista prèvia:

1. Capçalera: Aquesta part de la vista prèvia ens indica tota la informació sobre l'ordre:

Icona Info Acció
Surt de la vista prèvia.
# Indica número d'ordre.
Editar: Entra a l'ordre per a realitzar-hi una modificació.
Indica el nom de la taula.
Indica nombre de comensals.
Indica l'usuari (empleat) que ha obert aquesta ordre.
Indica l'hora d'obertura de l'ordre.
31,90€ Indica el total de l'ordre.
3,50€ Indica el total de productes ja pagats Si hi feu clic a sobre , es veuran de color gris els productes ja pagats.
-- 1 2 Indica els seients. Si feu clic a cadascun dels seients, us mostrarà els productes de cadascun dels comensals.

2. Ordre: A la part inferior de la vista prèvia apareixen tots els productes ordenats per ordre de plat (Primers, Segons, Begudes, etc.)

3. Barra Inferior: Des de la barra inferior es poden realitzar diferents accions sense haver d'entrar editar i sobretot sense bloquejar una ordre.

Icona Info
Envia notes a la cuina. Exemple: Segons en marxa.
Imprimeix compte.
Entra a la pantalla de cobrament.

Nota: Al moment de cobrar o editar una ordre, sí que es bloqueja per tal d'evitar que es produeixin altres canvis al mateix temps. Un cop s'acaba l'acció d'editar, es desbloqueja per tal que d'altres usuaris hi puguin entrar.