Aquesta secció s’utilitza per a crear i visualitzar els clients de la vostra empresa, guardar-ne les dades o emetre una factura simplificada al seu nom si ho sol·liciten. Podeu crear clients nous des de l'aplicació i el Back Office.

Com és habitual, per crear un client, ho heu de fer des del botó Nou. Podeu introduir-hi persones físiques o persones jurídiques (empreses). Els camps essencials que apareixen a la factura simplificada són Nom, número d’IVA, Adreça i Ciutat.

Nota: La base de dades de clients és la mateixa per a la Back Office i per a l'App. D’aquesta manera, podeu crear clients a una banda i seran visibles a l’altra i viceversa. A més, podeu editar-ne amb molta facilitat la informació afegida prèviament si és incorrecta.

Per veure com podeu crear i assignar un client a una factura simplificada a l'aplicació, consulteu aquest enllaç