- ESTAT: ACTIU

- VERSIÓ COMPATIBLE: 4.0


1. COM FUNCIONA LA INTEGRACIÓ ENTRE REDSYS I REVO?
2. COM CREAR UN TPV VIRTUAL
3. COM PASSAR EL TPV VIRTUAL DE PROVES A PRODUCCIÓ
4. CONSIDERACIONS A TENIR EN COMPTE AMB EL BANC
5. REVO SOLO
5.1 COM CONFIGURAR LA PASSAREL·LA DE PAGAMENT REDSYS PER A REVO SOLO
5.2 POLÍTICA DE DEVOLUCIONS I POLÍTICA DE PRIVACITAT EN REVO SOLO
6. REVO SOLO XPRESS
6.1 COM CONFIGURAR LA PASSAREL·LA DE PAGAMENT REDSYS PER A REVO XPRESS


Redsys és una plataforma de pagament virtual que admet pagaments amb targetes de crèdit i dèbit, actuant com a intermediari entre el comprador i el banc associat a una botiga en línia perquè qualsevol negoci pugui rebre pagaments de manera ràpida i senzilla.


1. COM FUNCIONA LA INTEGRACIÓ ENTRE REDSYS I REVO?

Redsys "transporta" els diners des del compte de l'Usuari Final fins al compte del Banc de l'Establiment. Un cop configurat el compte de Redsys i integrat amb Revo, els pagaments s'automatitzaran i quedaran registrats a Revo.


2. COM CREAR UN TPV VIRTUAL

Ens posarem en contacte amb el gestor del banc i demanarem que gestioni la creació d'un TPV Virtual amb PSP Redsys. A més, sol·licitarem que en el camp de Dominis inSite permesos s'incloguin les següents URL perquè la passarel·la de pagament funcioni correctament.

Aquests URL han d'estar escrits tal com apareixen aquí:

 • https://{tenant}.revosolo.works
 • https://xpress.revo.works
 • https://revoxpress.works
 • https://revoflow.works

IMPORTANT: Aviat aquestes URL deixaran de ser operatives:

 • https://solo.revointouch.works
 • https://revointouch.works
 • https://{tenant}.solo.revointouch.works
 • https://{tenant}.revointouch.works

IMPORTANT:

 • L'URL de Domini inSite s'ha de sol·licitar en funció de com es generin els QR de Revo SOLO. Això està relacionat amb la manera com s'accedeix al back-office i es generen els QR, ja que prenen el domini amb què s'hagi entrat al back-office.  En aquesta imatge podem veure com el tenant és revosupport.

 • Si l'entitat financera del client no permet afegir més d'un URL a Dominis inSite, s'haurà de sol·licitar un TPV Virtual per a cadascuna de les apps REVO contractades. (p. ex. Revo SOLO i Revo XPRESS).

 • Recomanem que, en fer la sol·licitud al banc, s'afegeixi un enllaç d'un QR de XPRESS amb l'objectiu que l'equip que valida la informació del banc tingui accés a aquests enllaços. És a dir, un enllaç d'una comanda oberta per a pagar.

 • Si ja disposem de codis QR a taula generats amb anterioritat, les antigues URL seguiran funcionant. Aquest canvi només afectarà els nous comptes i a les ordres que es generin en el moment, no mitjançant el codi QR.


Un cop ens hagin creat el TPV Virtual, rebrem un correu de benvinguda des de soportevirtual@redsys.es amb les instruccions per configurar el TPV Virtual.A continuació, el mateix dia o un dia després rebrem una Carta del TEU BANC similar a aquesta. D'aquesta cal destacar que l'establiment haurà de tenir definides en aquests documents: La Política de Devolucions (cancel·lació de comandes, devolució i reemborsament) i La Política de Privacitat (Seguretat Protecció als compradors, Enviament, privacitat i protecció de dades).

Aquestes polítiques les haurem de pujar a la taula de marxa de Revo SOLO, s'explicarà més endavant com s'ha de realitzar.Seguidament, haurem d'accedir al lloc web que ens proporcionen amb les credencials pertinents, i anar a:

 • Administració > ComerçUn cop dins, sortirà la següent pantalla:Farem clic a buscar i ens sortirà el/s establiments que tinguem.Per accedir al TPV Virtual hem d'anar a la icona i podrem veure la visualització del TPV Virtual.Un cop dins

, ens assegurarem que en el camp de Dominis inSite permesos tingui els URL que hem indicat anteriorment i en el camp d'Enviar paràmetres als URL haurem de canviar a SI, sense mostrar rebut Redsys.

En tenir verificat que tot està correcte, haurem de guardar el número de gestió de comerç, el número de terminal i finalment la clau de la signatura, que per obtenir-la haurem de fer clic a Veure Clau de signatura.


3. COM PASSAR EL TPV VIRTUAL DE PROVES A PRODUCCIÓ

Un cop s'han dut a terme proves de pagament i confirmat que tot funciona bé, procedim a la sol·licitud del TPV Virtual de Producció.

Per fer-ho, hem d'accedir al lloc web del TPV Virtual de proves amb les nostres credencials i anar a:

 • Administració > ComerçLi donem buscar i ens sortirà el/s establiments que tinguem:Per accedir al TPV Virtual hem d'anar a la icona . I li donem a Passar a producció.Hem de rebre un correu de canales@redsys.es com aquest amb claus que ens sol·licitarà la plataforma per passar a producció.Un cop hagin validat correctament el nostre lloc web, rebrem un correu des de canales@redsys.es amb les instruccions per configurar el TPV Virtual en entorn real. Seguir cada pas com s'indica.Com en l'entorn de proves, hem d'assegurar-nos que en el camp de Dominis inSite permesos tingui els URL que hem indicat anteriorment i en el camp d'Enviar paràmetres als URL haurem de canviar a SI, sense mostrar rebut Redsys.

En tenir verificat que tot està correcte, haurem de guardar el número de gestió de comerç, el número de terminal i finalment la clau de la signatura, que per obtenir-la haurem de fer clic a Veure Clau de signatura.

IMPORTANT: Revisar si la Clau de signatura nova és la que ja tenim a la configuració de la passarel·la de Pagament Redsys per a Revo SOLO. Si no, cal canviar-la per la nova.


4. CONSIDERACIONS A TENIR EN COMPTE AMB EL BANC

1. Modificar la política de seguretat

Modificació dels filtres de seguretat, depenent de les necessitats del local i del tipus de producte, pot ser necessari canviar els paràmetres de seguretat:

Màx. operacions amb targeta i dia (Estàndard=3)

Nou màx. operacions: 15

Màx. operacions IP i dia (Estàndard=3)

Nou màx. operacions: 15

Import màx. targeta i dia (Estàndard=1000€)

Nou import màx.: 1500 €

Import màx. IP i dia (Estàndard=1000€)

Nou import màx.: 1500 €

País targeta<>Espanya i País Targeta<>País IP

Nou valor: PERMETRE / NO PERMETRE


2. Negoci de restauració Lliurament o Recollida en local

La comunicació és directa entre la passarel·la de pagament i el client. Per tant, la @ip origen és la de cada client. Si un client fa més de 3 operacions al dia, cal considerar les limitacions abans esmentades.

En cas que el restaurant comparteixi wifi amb els seus clients al local, cal considerar el límit d'operacions per IP i dia, seguint el que s'ha esmentat anteriorment.


3. Targetes internacionals

Cal comunicar al banc que ha de permetre l'ús de targetes no nacionals.


4. Registre de targeta per a pagaments futurs

El banc ha de permetre guardar la targeta per a casos futurs a l'APP del terminal. Si no es fa així, poden sorgir errors.

En el perfil de comerç s'ha d'activar els pagaments no presencials, necessaris per poder emmagatzemar les targetes. Cal sol·licitar-ho al gestor per a activar-ho.


5. Apple Pay/ Google Pay

Els clients de la passarel·la TPV Virtual de Redsys han de sol·licitar a la seva entitat bancària que Apple Pay / Google Pay estiguin disponibles a la passarel·la de pagaments.

La informació que necessita el banc és la següent:

Id.Comerc Apple Pay: merchant.com.redsys.revointouch

Clau Privada Apple Pay: certificat adjunt

Notes:
1. La clau privada es troba al certificat (ecckey_pkcs8.key). Les instruccions segueixen el Manual de Redsys Apple Pay / a la pàgina 6, punt 2 diu: El contingut del fitxer resultant ecckey_pkcs8.key s'ha d'introduir, juntament amb el merchantld, al portal d'administració del TPV Virtual.
2. Cal tenir en compte que en la transacció la informació del comerç surt com a: Comerç Revo

Si el banc no ho permet, al back office hi ha la possibilitat de desactivar Apple Pay i Google Pay.


5. REVO SOLO


5.1 COM CONFIGURAR LA PASSAREL·LA DE PAGAMENT REDSYS PER A REVO SOLO

Nota: Prèviament, Revo SOLO ha d'estar correctament configurat.

1. Accedim al back-office de Revo SOLO.

2. Piquem sobre Configuració / PASSAREL·LES DE PAGAMENT.

3. Li donem a +Nou.

4. Omplim la informació següent: • Nom: Nom identificatiu de la passarel·la de pagament.

 • Test: Mentre realitzem proves a l'entorn de proves de Redsys, hem de tenir-lo actiu. Un cop passem a producció, hem de desactivar-lo.

 • Per defecte: Activat.

 • Tipus: Redsys.

 • Identificació del comerciant: Número de gestió de comerç.

 • Terminal: Número de terminal.

 • Codi de comerciant: Clau de la signatura.

5. Piquem Guardar per confirmar els canvis.

Nota: Un cop introduïts tots els dades de la passarel·la de pagament Redsys, hem d'assignar la passarel·la al nostre establiment. Més informació aquí.


5.2 POLÍTICA DE DEVOLUCIONS i POLÍTICA DE PRIVACITAT REVO SOLO

1. Accedim al back-office de Revo SOLO.

2. Piquem sobre ESTABLIMENTS.

3. Afegim la política de devolucions a l'establiment i guardem.4. Piquem sobre Configuració / DOCUMENTACIÓ LEGAL.

5. Afegim la política de privacitat i guardem.6. REVO SOLO XPRESS


6.1 COM CONFIGURAR LA PASSAREL·LA DE PAGAMENT REDSYS PER A REVO SOLO XPRESS

1. Accedim al back-office de Revo XEF.

2. Piquem sobre INTEGRACIONS.

3. Des del botó Afegir, busquem XPress.

4. Piquem sobre Add per afegir la integració.5. Omplim la informació següent: • Actiu:

 • Nom: Nom identificatiu de la integració.

 • Test: Desactivat.

 • Solo XPress message: El text que es mostra sota del QRCode XPress.

 • Mètodes de pagament: Seleccionar els mètodes de pagament disponibles.

 • Mètode de pagament: Seleccioneu el mètode de pagament XPress.

 • Redsys Merchant Code: Número de comerç proporcionat pel banc.

 • Redsys Merchant Key: Clau secreta d'encriptació proporcionada pel banc.

 • Redsys Merchant Terminal: Número de terminal proporcionat pel banc.

6. Piquem Guardar per confirmar els canvis.

7. Cliquem als per pujar la política de devolució i de privacitat.

8. Piquem Actualitzar per confirmar els canvis.