1. CONFIGURACIÓ DE LA INTEGRACIÓ SOLO PART 1

 2. CONFIGURACIÓ DE LA INTEGRACIÓ XEF

 3. CONFIGURACIÓ DE LA INTEGRACIÓ SOLO PART 2

1. CONFIGURACIÓ DE LA INTEGRACIÓ SOLO PART 1

En primer lloc, aneu al back-office de Revo SOLO: https://solo.revointouch.works/

1. Un cop dins del back-office, feu clic al mòdul ">_ Altres" i després a "</> Desenvolupament"

2. Copieu el token.

2. CONFIGURACIÓ DE LA INTEGRACIÓ XEF

Per tal d’ enllaçar Revo XEF i Revo SOLO, creeu una integració. Amb aquesta finalitat, accediu al Revo XEF i configureu-lo a través de l'URL següent: https://revoxef.works/login

Per accedir-hi, necessitareu un nom d'usuari i una contrasenya.

3. Un cop hàgiu accedit al back-office de Revo XEF -> "Integracions " -> "Integracions" -> * " Afegiu"* -> "InTouch" -> "Afegiu".

4. Ompliu els camps següents:

 • Nom d'usuari: Nom del compte de Revo SOLO.
 • Token: Enganxeu aquí el token copiat anteriorment a Revo SOLO.
 • Store Id: Introduïu el DNI de l'establiment.

Guardeu els canvis.

5. Aneu a la secció" Compte" del back-office de Revo XEF -> "Fitxes" -> "+ Nou" :

 • Activat: Marqueu la casella.
 • Nom: "SOLO"

Guardeu els canvis.

6. Copieu el token que acabeu de crear.

3. CONFIGURACIÓ DE LA INTEGRACIÓ SOLO PART 2

7. Aneu a la secció "Configuració" -> " Integracions TPV"

Ompliu els camps següents:

 • Nom: "XEF"
 • Tipus: "Revo XEF"
 • Nom d'usuari: nom del compte de Revo XEF
 • Token: Enganxeu el token copiat de Revo XEF
 • Store Id: Agafeu l'identificador del magatzem creat al compte de magatzem Revo XEF. En cas de no tenir magatzems creats a Revo XEF, deixeu-lo a 0 per no utilitzar-ne cap.

Guardeu els canvis.

8. Ara aneu a la secció " Aplicacions" -> "Solo" i creeu un perfil. Per exemple amb el nom "SOLO".

Guardeu els canvis.

9. Al back office de Revo SOLO -> " Establiments", feu clic a "+Nou" i ompliu els camps següents:

 • A la secció "CONFIGURACIÓ": * Integració TPV -> XEF (nom assignat a la integració TPV creada a Revo SOLO, secció 3 de l'article) * Solo -> SOLO (el perfil SOLO creat al pas anterior, 8)

Guardeu els canvis.

A partir d'aquest moment, hauríeu de tenir la integració de Revo SOLO amb Revo XEF configurada correctament. Només queda començar a configurar els productes, pujar el catàleg, etc.