Revo SOLO es configurarà com un sol compte on configurarem tots els punts de venda rellevants com a "Botiga" (en cas de tenir diversos establiments).

Premeu sobre el mòdul de Establiments al menú del costat esquerre.

Des del botó +Nou, crearem un nou establiment. En cas de tenir únicament un establiment, aquest vindrà creat per defecte i haurem de modificar-ne la configuració prement a la icona .

 • Nom: Nom de l'establiment (botiga).

 • En Pausa: amb aquesta opció activada, l'establiment tindrà pausats els comandes en línia.

 • Polítiques de devolució: Podem pujar la nostra política de devolucions en aquest apartat.

 • Zones d'entrega: Prenent la icona del , configurarem els polígons com indica l'article següent aquí.

 • Hores d'obertura: Prenent la icona del , configurarem els horaris i dies d'obertura de l'establiment.

 • Hores de Repartiment: Amb l'opció activada a la pestanya COMANDA EN LÍNIA (accés per la icona del llapis ), prement a la icona de la , configurarem els horaris i dies de repartiment. Es pot configurar horaris d'obertura diferents dels de l'establiment.

 • Hores d'ús de punts: Amb l'opció activada a la pestanya COMANDA EN LÍNIA (accés per la icona del llapis ), prement a la icona del , configurarem els horaris i dies en què s'autoritza al client poder canviar els seus punts.

 • Editar l'Establiment: Prenent la icona del , editarem la configuració de l'establiment.

 • Eliminar l'Establiment: Prenent la icona de la , eliminarem l'establiment.


CONFIGURACIÓ DE L'ESTABLIMENT

Prenent la icona del llapis , editarem la configuració de l'establiment.


- LOCALITZACIÓ:


Omplim les dades de l'establiment.

Nota: Podem configurar una zona horària diferent per a cada establiment.


- COMANDA EN LÍNIA:


 • Comanda en Línia: Escollirem, entre les opcions, si volem habilitar comandes en línia des de l'app.

 • En Pausa: Amb aquesta opció activada, el local tindrà pausades les comandes en línia.

 • Minuts de recollida: Minuts entre el temps establert per preparar la comanda i que estigui llesta per recollir.

 • Horari de repartiment: Amb aquesta opció activada, es podrà activar els horaris de repartiment, aquests horaris poden ser diferents dels horaris d'obertura de l'establiment. Es podran editar els horaris i dies disponibles per als repartiments prement la icona de la del mòdul Establiment.

 • Horari d'ús dels punts: Amb aquesta opció activada, es podran activar els horaris i dies perquè els clients puguin canviar els seus punts.

 • Costos addicionals: Producte que s'utilitzarà per realitzar els càrrecs dels repartiments. Ho deixarem buit si no volem afegir cap càrrec pels repartiments a domicili. S'haurà de crear prèviament aquesta tarifa al back-office de Revo XEF (per exemple: Delivery Fee) amb la finalitat de poder afegir-ho. Més informació sobre com crear tarifes des d'aquí.


- CONFIGURACIÓ:


 • Integració TPV: Assignarem el perfil prèviament creat al mòdul Integracions TPV a la secció Configuració del costat esquerre.

 • Agència de repartiment: Assignarem l'agència de repartiment prèviament creada al mòdul Agència de repartiment a la secció Configuració del costat esquerre.

 • Passarel·la de pagament: Assignarem la passarel·la de pagament prèviament creada al mòdul Passarel·les de pagament a la secció Configuració del costat esquerre.

 • SOLO: Assignarem el perfil prèviament creat al mòdul Solo a la secció Apps del costat esquerre.

 • Aparença: Assignarem el perfil prèviament creat al mòdul Aparença a la secció Configuració del costat esquerre.

 • Demana notes a cuina: Amb aquesta opció activada, es podrà enviar notes a cuina.

 • Integració PMS: Assignarem la passarel·la de pagament prèviament creada al mòdul Integracions PMS a la secció Configuració del costat esquerre.

 • Integració Booking: Assignarem la passarel·la de pagament prèviament creada al mòdul Integracions booking a la secció Configuració del costat esquerre.

 • Missatge d'informació al catàleg: Podem afegir el missatge que vulguem que aparegui al catàleg.

 • Missatge a la pantalla resum de la comanda: Podem afegir el missatge que vulguem que aparegui al resum de la comanda.

 • Missatge al correu de confirmació de la comanda: Podem afegir el missatge que vulguem que aparegui al correu de confirmació.