DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER A ENVIAR LA FACTURACIÓ DE REVO A UNA GESTORIA

Per a poder realitzar les revisions als totals del back-office utilitzarem dos dels informes de vendes, l'informe de facturació i l'informe de pagaments. Per a accedir a ells hem de dirigir-nos al back-office del client que hagi reportat els desquadraments i accedir a l'apartat d'informes:Aquest és un exemple d'un informe de Pagament:Aquest és un exemple d'un informe de Facturació:En els dos informes en la part superior trobem l'opció d'aplicar filtres per a poder realitzar cerques més detallades. Al filtre de data, s'afegeixen altres opcions per a facilitar el treball amb els informes.

Tenim vuit filtres disponibles en l'informe de Pagament a part del filtre de data, tenim la possibilitat de filtrar per client, per caixer, per mètode de pagament, torn, empleat, estat, propines o import.

També tenim diferents opcions d'agrupació, com per caixers, mètodes de pagament, torns, empleats o diferents opcions amb les dates.

Aquestes opcions permeten totalitzar el resultat i mostrar-lo gràficament:Tenim sis filtres disponibles en l'informe de Factures a part del filtre de data, tenim la possibilitat de filtrar pel número de l'ordre que ha generat la factura, número de factura, comptador, client, grup de clients o el total.

També tenim opcions d'agrupació, com per clients o diferents opcions amb les dates.

Aquestes opcions permeten totalitzar el resultat i mostrar-lo gràficament:Podem veure en la part superior que hi ha l'opció de Detall de facturesAixò ens generarà un arxiu CSV amb tota la informació necessària per a comprovar la facturació en el compte de REVO.