Els nous informes del back-office de Revo XEF posaran a la vostra disposició moltes més eines de personalització, noves gràfiques, filtres i l'opció de comparar dades entre diferents períodes. Totes aquestes millores us permetran tenir una millor visualització del progrés del negoci dins de REVO.Els informes antics seguiran disponibles al back-office durant un temps per facilitar la transició, els trobareu a INFORMES - INFORMES ANTICS:NOVES FUNCIONS

1. Nous rangs de dates:

S'hi han afegit nous rangs per tal de tenir més opcions a l'hora de filtrar i fer comparatives de manera més eficient.2. Agrupar:

La funció "Agrupar" us permetrà de visualitzar els informes totalitzats utilitzant un o dos camps concrets. Per exemple, a la imatge inferior hi podeu veure l'informe d'ordres agrupant per sala i empleat, de manera que a l’informe i a la gràfica hi veurem els totals que ha fet cadascun dels cambrers per sala en el període seleccionat.Per agrupar, haureu de fer clic a sobre del camp "Agrupar per...", on hi sortirà un desplegable amb múltiples camps seleccionables específics per cada informe (els camps de data estan disponibles a tots els informes).3. Comparar:

Amb aquesta funció hi podreu fer comparatives d'informes entre diferents períodes. Quan hagueu realitzat una agrupació en un informe, us hi apareixerà el botó "Comparar", allà podrem triar un rang nou de dates a equiparar amb l'original:A la següent imatge hi veureu un exemple comparant l’informe de productes del mes actual amb l'anterior, agrupats per categoria.4. Filtres:

Amb els filtres podrem filtrar la informació que ens mostra cada informe. Cadascun d’ells disposarà d'uns filtres específics, en podrem visualitzar la funció passant el ratolí per sobre de la icona:Els tipus de filtres són:

  • Camp obert: En aquest filtre hi podreu escriure qualsevol text o número per buscar els valors que el continguin.
    A la següent imatge hi veureu un exemple: A l’informe de documents hi hem buscat "35" al nom del document, i per això se'ns mostren totes les factures, albarans.. que contenen aquest valor.  • Desplegable: S'obrirà un desplegable amb valors predeterminats, podeu seleccionar-ne més d’un alhora.  • Rang d'hores: Podreu triar una hora límit inferior i/o superior per tal d’obtenir la informació generada durant aquest període.
  • Igualtat/desigualtat numèrica: Amb aquest filtre podreu triar tots els valors que compleixin amb la relació que seleccionem. Al primer desplegable, seleccioneu-hi el tipus de relació: igual (=), més gran que (>), més gran o igual que (≥), més petit que (<), més petit o igual que (≤) i diferent de (<>). Al segon camp, escriviu-hi el valor numèric que voleu filtrar.
    A la captura següent hi hem filtrat tots els documents amb un total més gran o igual a 20€:També podreu filtrar alguns camps seleccionant-los directament al propi informe, a la següent imatge veureu que hem filtrat l'informe de pagaments per “caixa central”.5. Guardeu INFORMES personalitzats:

Ara també podreu desar informes que haureu configurat amb les funcionalitats explicades als punts anteriors. Amb aquesta opció podreu crear informes que s'adaptin a les necessitats de cada negoci. Per guardar un informe personalitzat només haureu de fer clic a"Guardar" a la part superior dreta de la pantalla després d'aplicar els filtres/agrupacions/comparacions que us interessin.Aquests informes apareixeran a INFORMES - INFORMES PERSONALITZATS. A la captura següent hi veiem un informe personalitzat de devolucions, on hem filtrat l'informe de factures per comptador de devolucions:Si voleu eliminar un informe personalitzat només cal fer clic a la paperera, a la part dreta de l’informe a la barra lateral.

6. Exportar:

Hem millorat les exportacions. Seguim utilitzant el botó d’Exportar per generar un .csv amb l’informe seleccionat, però ara l'exportació s'executarà en segon pla per poder treure més informació, evitant problemes de sobrecàrrega. Un cop s'hagi generat el fitxer el podreu descarregar des de "TASQUES" a la barra lateral, tal com mostrem a la imatge següent: