Tots els dispositius que tingueu al vostre negoci instal·lats per realitzar cobraments han d'estar associats a un caixer, que podreu configurar des de Caixers. Per a això haureu de crear un nou caixer i li haureu d’assignar una impressora i un magatzem, fent clic sobre el botó "Nou".

  1. Nom: Nom a establir del Caixer.

  2. Format de factura: Es substituirà el primer %d per l'id del Caixer i el segon pel nombre de factura. Podeu utilitzar %08d per omplir amb 0 fins arribar a 8 dígits.

  3. Impressora: Seleccioneu al desplegable la impressora a usar, creada anteriorment: Impressores

  4. Magatzem: Seleccioneu el magatzem d'on volem que es descompti l'estoc.

  5. Calaix d'efectiu: Seleccioneu el calaix d'efectiu, si vé al cas.

  6. IP de Balança: Especifiqueu IP de la balança, si vé al cas.

  7. Longitud de la connexió: Combinació de velocitat de bits per al port sèrie. "Nombre de bits a utilitzar si la balança està connectada per RS232"