Les Targetes Regal són un tipus de producte Revo que permet oferir al client una solució per pagar per endavant o per oferir un regal a un membre de la família, amic, etc.

Fiscalment es considerarà que es tracta d’un pagament anticipat, per la qual cosa s’emetrà la factura corresponent tenint en compte el tipus d’impost corresponent al servei a prestar. Un cop realitzat el servei, es tornarà a emetre una nova factura, detallant el servei prestat i reduint l’import facturat de la base imposable de la factura i la primera factura corresponent a la targeta de regal.

Dit això, per complir la legislació vigent, Revo crea un producte tipus targeta de regal, que es lliurarà juntament amb la factura en realitzar la venda. Dit d’una altra manera, es crearà una targeta regal amb l’import seleccionat a càrrec i, a més, s’imprimirà la factura corresponent quan es cobri i es tanqui la comanda. En el futur, quan s’utilitzi aquesta targeta de regal, es reflectirà com a deducció de l’import de la base imposable de la factura.

CONFIGURACIÓ DE LA BACK OFFICE

En primer lloc, heu d’activar les Targetes Regal, i això s’ha de fer a través de la Back Office:

 1. Accediu a Back Office de Retail.
 2. Aneu a la secció Promocions/ Targetes Regal.
 3. Activeu les targetes regal.

Un cop activat el mòdul de Targetes regal, creeu un producte de gestió associat a les targetes de regal per al registre posterior als informes.

 1. Aneu a Productes i creeu un nou grup de productes "Targetes regal", o utilitzeu-ne un de ja existent.
 2. Entreu al grup de productes on voleu crear producte de gestió, i posteriorment la targeta regal.
 3. Feu clic a Nou i trieu Només Gestió.
 1. Doneu un nom al producte, desactiveu-lo i feu clic a Desa.

Un cop creat el producte només de gestió, s'ha d'assignar al mòdul de Targetes regal:

 1. Aneu a la secció Promocions/Targetes regal.
 2. Seleccioneu el producte creat prèviament i feu clic a Desa.

Un cop creat el producte de gestió i assignat, ara creeu un producte en format de targeta regal per a vendre la targeta regal des de l'App:

 1. Entreu al grup de productes on voleu crear la targeta regal.
 2. Creeu un producte nou anomenat Targeta Regal.
 1. Poseu el nom del producte a la Targeta Regal i feu clic a Desa.

En aquest moment, teniu dues opcions per a vendre les vostres targetes regal: O bé les deixeu com un producte amb un preu obert i trieu el fons de la targeta regal a l'ordre de venda, o bé creeu diversos productes amb format de targeta regal i preus diferents d'acord amb les vostres necessitats. En tots dos casos, sempre es poden modificar si editeu producte i accediu a la secció de preus.