Documents és una eina molt eficaç, disponible a la versió 1.2.3 de Revo Retail. Ens permet crear pressupostos, albarans i comandes de clients d'una manera molt senzilla i intuïtiva en pocs segons.

PRESSUPOSTOS


Crear un pressupost a partir del tiquet actual:

Aquesta opció, com el seu nom indica, ens permet crear un pressupost del tiquet actual. Està dissenyat per a aquells clients que necessiten o demanen un document previ amb els productes i preus especificats.

Per a crear un pressupost, seguiu els passos següents:

 1. Feu clic i afegiu els productes desitjats a un tiquet nou.

 2. Seleccioneu un client fent clic a la icona Client esporàdic.

 3. Feu clic a la icona Documents

 1. Seleccioneu l'opció Crear pressupost a partir del tiquet actual.

Nota: Tots els documents s'han d'assignar a un client. Si no heu seleccionat per endavant un client de la vostra llista, rebreu un missatge d'error.

Com es busca un pressupost?

Podeu trobar un pressupost de dues maneres diferents:

1. Des de la pestanya del client:

 • Seleccioneu un client fent clic a la icona Client esporàdic.
 1. Feu clic a la icona Documents del client.
 • Seleccioneu Pressupostos.

Nota: El punt gris a la part esquerra del pressupost significa que ha passat a una comanda de client, un albarà o una factura.

 • Seleccioneu un pressupost de la llista.

Nota: Per defecte, els pressupostos es mostren per data; els més recents es mostren a la part superior de la llista.

2. Des de la icona de Documents:

En aquest cas, el sistema mostra tots els pressupostos de tots els clients. En canvi, si hi accediu des de la pestanya del client, només veureu els del client seleccionat.

 • Feu clic a la icona Documents

 • Seleccioneu Pressupostos al cercador.

Nota: Utilitzeu el cercador per tal de trobar més fàcilment el client.

Opcions de Pressupostos:

 • Preus obsolets: Als pressupostos antics, pot passar que les tarifes sobre els productes hagin canviat o tinguin alguna promoció. Quan Revo Retail detecta un canvi d'aquest tipus, ofereix l'opció d'actualitzar els preus seleccionant el botó.

 • Amb aquest botó podeu afegir productes al pressupost.

 • Suprimeix producte: Feu lliscar el dit de dreta a esquerra per a retirar un producte del pressupost.

 • Afegeix quantitat: Feu clic sobre un producte i podreu utilitzar el botó si voleu afegir-ne més quantitat.

 • Desa: Apliqueu qualsevol canvi al pressupost.

 • Accediu al botó Opcions:

 • Passa a comanda de client: Passar un pressupost a una comanda del client vol dir que el client adquireix els productes i us permet comprovar-ne la disponibilitat en estoc.

 • Passa a albarà: Passar un pressupost a un albarà vol dir que el client adquireix els productes, però que de moment no els paga.

 • Passa a factura: Passar un pressupost a una factura vol dir que el client adquireix els productes i es converteix en una venda (factura).

 • Duplica: Duplica un pressupost per fer-ne un de nou a partir d'aquest i modificar-ne el client.

 • Imprimeix: Imprimeix el pressupost amb una impressora AirPrint.

 • Envia per correu electrònic: Envia per correu electrònic el pressupost al correu electrònic assignat al client.


ALBARANS


Albarà del tiquet actual:

Aquesta opció, com el seu nom indica, ens permet crear un pressupost per al tiquet actual. Està dissenyat per a aquells clients que necessiten o demanen d'endur-se els productes, però que no els paguen al moment. L'albarà de lliurament s'utilitza com a rebut.

Per a crear un albarà, heu de fer els passos següents:

 1. Feu clic i afegiu els productes desitjats a una entrada nova.

 2. Seleccioneu un client fent clic a la icona Client esporàdic.

 3. Feu clic a la icona Documents .

 1. Seleccioneu l'opció Crear un albarà del tiquet actual.

Nota: Tots els documents s'han d'assignar a un client. Si no heu seleccionat per endavant un client de la vostra llista, rebrà un missatge d'error.

Com es busca un albarà?

Podeu trobar un albarà de dues maneres diferents:

1. Des de la pestanya del client:

 • Seleccioneu un client fent clic a la icona Client esporàdic.

 • Feu clic a la icona Documents del client.

 • Seleccioneu Albarans.

 • Seleccioneu un albarà de la llista.

Nota: Per defecte, els albarans es mostren per data; els més recents es mostren a la part superior de la llista.

2. Des de la icona de Documents:

En aquest cas, el sistema mostra tots els albarans de tots els clients. En canvi, si hi accediu des de la pestanya del client, només veureu els del client seleccionat.

 • Feu clic a la icona Documents

 • Seleccioneu Albarans al cercador.

Nota: Utilitzeu el cercador per tal de trobar més fàcilment el client.

Opcions d'Albarans:

 • Passa a factura: Passar d'un albarà a una factura vol dir que el client adquireix els productes i es converteix en una venda (factura).

 • Imprimeix: Imprimeix l'albarà amb una impressora AirPrint.

 • Envia per correu electrònic: Envia per correu electrònic l'albarà al correu electrònic assignat al client.


COMANDES DEL CLIENT:


Crear una comanda de client a partir del tiquet actual:

Aquesta opció, com el seu nom indica, ens permet crear una comanda del client partint del tiquet actual. Està dissenyada per a generar una necessitat d'estoc d'aquells productes no disponibles en el moment de crear la comanda. Quan creeu una comanda de compra automàtica a l'oficina posterior, es tindran en compte totes les comandes del client generades a cadascun dels productes. A més, aquests productes estaran reservats per als clients que encara no tinguin comandes lliurades.

Per crear una comanda del client, heu de fer els passos següents:

 1. Feu clic i afegiu els productes desitjats a una entrada nova.

 2. Seleccioneu un client fent clic a la icona Client esporàdic

 3. Feu clic a la icona Documents .

 4. Seleccioneu l'opció Crear comanda de client al tiquet actual.

Nota: Tots els documents s'han d'assignar a un client. Si no heu seleccionat prèviament un client de la llista, rebreu un missatge d'error.

Les comandes del client poden trobar-se en diversos estats, que es mostren amb indicadors circulars que apareixen a l'esquerra de cadascuna de les ordres.

Indica que la comanda del client s'ha convertit, per exemple, en una factura.

Indica que la comanda del client no s'ha convertit.

Indica que no es poden lliurar els productes de la comanda per falta d'existències.

Indica que es poden lliurar els productes de la comanda perquè estan en estoc.

Indica que es poden lliurar alguns productes de la comanda, però d'altres no.

Com es busca una comanda del client?

Podeu trobar una comanda del client de dues maneres diferents:

1. Des de la pestanya del client:

 • Seleccioneu un client fent clic a la icona Client esporàdic.

 • Feu clic a la icona Documents del client.

 • Seleccioneu Comandes del client.

 • Seleccioneu una comanda de la llista.

Nota: Per defecte, les comandes es mostren per data; les més recents es mostren a la part superior de la llista.

2. Des de la icona de Documents:

En aquest cas, el sistema mostra totes les comandes de tots els clients. En canvi, si hi accediu des de la pestanya del client, només veureu les del client seleccionat.

 • Feu clic a la icona Documents

 • Seleccioneu Comandes al cercador.

Nota: Utilitzeu el cercador per tal de trobar més fàcilment el client.

Opcions de comanda del client:

 • Serveix els productes disponibles: Crear un albarà a partir de la comanda del client. Vol dir que els productes es lliuren al client, però no es paguen al moment.

 • Passa a factura: Passar una comanda del client a una factura vol dir que el client adquireix els productes i es converteix en una venda (factura).

 • Duplica: Duplica una comanda del client.

 • Imprimeix: Imprimeix el pressupost amb una impressora AirPrint.

Nota: Per tal de poder imprimir tots els documents, és imprescindible disposar d'una impressora compatible AirPrint. Els documents no es poden imprimir a una impressora de tiquets convencional.