Amb la versió de restauració de Revo FLOW es pot assignar una reserva a una taula. Per a això simplement hem de buscar la reserva a la qual volem assignar-li una taula i prement sobre la icona:

Una vegada dins tenim dues maneres d'assignar la taula:

1. Mitjançant el botó autoassignar. Se seleccionarà automàticament una taula o diverses taules, depenent de la capacitat de la taula i dels comensals en la reserva.

2. Prement sobre la taula que vulguem.

Nota: Si per capacitat necessitem dues taules per a poder assignar una reserva, cal editar les taules prèviament i ajuntar-les.

Finalment, premem a Confirmar.

Important: Si tenim activat no sobrepassar el limiti de les taules i la capacitat és superior ens apareixerà un error.

Si volguéssim canviar de taula, simplement hem de prémer sobre la i seleccionar la nova (o deixar-ho buit si no volguéssim cap) i prémer sobre Confirmar.