Amb Revo Flow, podeu editar taules amb molta facilitat. D'aquesta manera, podeu configurar totes les vostres sales per tal d'assignar les reserves correctament. Podeu moure, unir i arrossegar taules per a adaptar el plànol de taules a les reserves per a aquest canvi.

Per exemple: Teniu una reserva per a 8 persones i només dues taules lliures amb capacitat per a 4 persones cadascuna. En aquest cas, unint les taules, podeu assolir l'ordre desitjat i després assignar la reserva.

OPCIONS:

 • DESFÉS: Aquest botó anul·la l'última modificació realitzada.

 • TORNA A L'ORIGINAL: Aquest botó anul·la tots els canvis realitzats i la disposició de la taula torna al seu disseny original.

 • Confirmeu els canvis i torneu a la pantalla d'inici.

 • Descarteu els canvis i torneu a la pantalla d'inici.

 • El color taronja de les taules mostra que ja tenen assignada una reserva.

 • El color gris de les taules mostra que están lliure i no se'ls ha assignat cap reserva.

COM S'UNEIXEN LES TAULES:

 1. Feu clic al botó EDITA TAULES.

 2. Seleccioneu una de les taules i poseu-la damunt d'una altra.

 3. Trieu el nom de la nova configuració.

 4. Trieu la nova capacitat un cop juntes les taules.

 5. Feu clic a per a confirmar els canvis.

COM ES MOUEN/ DESPLACEN LES TAULES:

 1. Feu clic al botó EDITA TAULES.

 2. Seleccioneu una de les taules i moveu-la a l'espai seleccionat.

 3. Trieu el nom de la nova configuració.

 4. Trieu la nova capacitat un cop desplaçada la taula.

 5. Feu clic a per a confirmar els canvis.