Les Ordres d'avui és una pantalla on podreu veure les ordres obertes i tancades a la data actual. També ofereix una sèrie d’accions a realitzar, que s’analitzaran més endavant.

Per accedir a les ordres d'avui, aneu al menú Revo

Obert / Tancat:

Dins d'aquesta pestanya podreu veure les ordres obertes i tancades (cobrades) a la data actual.

Llistat:

Després de seleccionar una de les pestanyes, es mostraran les ordres. Quan seleccioneu una ordre de llista, es mostra a la part dreta de la pantalla. Podeu veure la informació següent:

 • Número d'ordre.
 • Nom de la taula.
 • Nombre de comensals.
 • Usuari (empleat) que ha obert aquesta ordre.
 • Hora d'obertura i de tancament d'aquesta ordre.
 • Finalment, el número següent (Exemple 131,00) ens indica l’import total d’aquest ordre.

Navegador:

Feu clic a si voleu buscar directament una ordre específica. Utilitzeu el número de l’ordre per a buscar-la i apareixerà automàticament.

Seleccionar data:

Si feu clic a aquest botó, s'obrirà un calendari. Seleccioneu qualsevol data. Un cop seleccionada la data, es mostraran totes les ordres tancades del dia seleccionat.

Nota: Si no apareix cap comanda, vol dir que Revo no es va utilitzar aquell dia.

Factures:

Fent clic a la icona amb un cercle i un número de color taronja (a la imatge anterior és un 5) introduïm les factures de aquesta ordre. Aquí podeu realitzar diferents accions:

 1. Informació: Us mostra tota la informació sobre l’ordre (número d’ordre, usuari, comensal, etc.)

 2. Factures: Mostra una llista de totes les factures associades a aquesta ordre. A més, si un d’ells té un client assignat, se’n mostrarà el nom. Exemple de factura núm. 72

 3. Clients: Mostra el nom del client associat. Si feu clic al nom, podeu canviar-ne el client, crear-ne un de nou o editar-ne la informació si no és correcta.

 4. Mètode de pagament: Canvieu fàcilment una forma de pagament:

  • Seleccioneu un pagament.
  • A continuació, feu clic al botó del formulari de pagament.
  • Escolliu la forma de pagament correcta de la llista.
 5. Cancel·la pagament: Seleccioneu un pagament de la llista i cancel·leu-lo fent clic al botó Cancel·la el pagament.

Nota: Per a cancel·lar un pagament, necessiteu tenir permisos i, a més, Revo requerirà un motiu per a la cancel·lació del pagament. Podeu veure tots els pagaments cancel·lats a la Back Office.

 1. Cancel·la factura: Seleccioneu una factura de la llista i cancel·leu-la fent clic al botó Cancel·la factura.

Nota: Per a cancel·lar una factura, necessiteu tenir permisos i, a més, Revo requerirà un motiu de cancel·lació de la factura. Podeu veure totes les factures cancel·lades a la Back Office.

Important: Tingueu en compte que, segons la legislació vigent, no s'ha de suprimir ni modificar una factura emesa.

 1. Envia factura per correu electrònic: Si la factura s’assigna a un client amb una adreça de correu electrònic vàlida, la factura es pot enviar per correu electrònic, només cal fer clic al botó.

Nota: Si apareix un missatge d'error després de fer clic al botó, reviseu les dades del client per veure si l’adreça de correu electrònic és correcta.

 1. Reimprimeix factura: Podeu reimprimir una factura per a una comanda tancada.

Cancel·la ordre:

Les ordres es poden cancel·lar a partir deOrdres d’avui . Per fer-ho, seleccioneu una ordre de la llista i feu clic al botó Cancel·la ordre.

Nota: Si aquest botó no apareix, vol dir que el vostre usuari no té permís per a realitzar aquesta acció.

Important: Si una ordre té assignades factures, no es podrà cancel·lar. Primer heu de cancel·lar les factures i els pagaments, i després l' ordre. Haureu d’introduir un motiu per mantenir un registre d’aquesta acció.

Reobre l'ordre:

Aquesta acció s’utilitza quan heu tancat per error una ordre que no havíeu de tancar.

 • Seleccioneu la ordre de la llista d'Ordres d'avui
 • Feu clic al botó Torna a obrir ordre.
 • El sistema mostra el missatge següent per confirmar l'acció: Es tornarà a obrir l'ordre i se n'eliminaran les factures i pagaments. Escriviu-ne el motiu.
 • Introduïu el motiu i es tornarà a obrir la ordre.

Nota: Si casualment hi ha una altra ordre oberta a la mateixa taula de l’ordre que voleu reobrir, rebreu un missatge que indica que no la podeu tornar a obrir perquè hi ha una nova ordre a la mateixa taula. Per tal de solucionar-ho, moveu l’ordre existent a una altra taula i torneu-ho a provar.

Edita l'ordre:

Hi pot haver ocasions en què hagueu d’editar una ordre tancada, bé per afegir un producte que no es trobava prèviament a la llista o per eliminar un producte carregat de més i fer un reemborsament.

 • Seleccioneu una ordre de la llista d'Ordres d'avui
 • Feu clic al botó Edita la ordre.
 • La ordre s'obrirà i es poden afegir o eliminar productes.

Nota: Si voleu eliminar una unitat de diversos productes de la mateixa línia, feu clic al producte i suprimiu-ne una amb el botó Quantitat. Tingueu en compte que si ho feu de la manera habitual, eliminareu tota la línia, és a dir, tots els productes que la formen i no només una unitat. Veure imatge.

Vegem-ne un exemple per a fer més clara l'acció: Tenim una ordre tancada amb 3 ampolles d’aigua. Volem retornar una unitat, és a dir, una ampolla d’aigua. Si suprimiu la línia, se suprimeixen les 3 ampolles d'aigua. D'altra banda, si feu clic a la línia de 3 ampolles d'aigua i n'elimineu una unitat amb el botó - (quantitat), hi haurà 2 ampolles a la línia i podreu efectuar la devolució correctament.

 • Finalment, seleccioneu la icona de Cobra i feu clic a Efectiu o Targeta per continuar amb la devolució o el cobrament (en cas que s'hi hagi afegit un producte enlloc de suprimir-lo).

Surt:

Per sortir de les Ordres d'avui, feu clic a la que trobareu a la banda superior dreta de la pantalla, just al costat del botó Selecciona data.