1. Accedim al menú de REVO prement en la r.

2. Premem sobre Històric.3. Seleccionem l'ordre a la qual volem modificar el pagament.

4. Premem sobre i Modificar forma de pagament.5. Seleccionem la nova forma de pagament i premem sobre Guardar.Nota: Si la forma de pagament prové d'una integració, no ens permetrà seleccionar-la. Per exemple, un càrrec a habitació, un cobrament des d'un datàfon, etc.

6. Automàticament, se'ns tancarà la finestra i ens retornarà al pla de taules, si tornem a Històric i busquem la factura, veurem que la forma de pagament s'ha modificat: