En la secció Validador d'unitats del back-office apareixeran tots els productes que tinguin l'inventari activat i hi hagi un conflicte entre les unitats.Com podem veure en la imatge, la primera columna indica la Secció del back-office on es troba el conflicte. La columna Producte ens fa una doble referència: la primera, ens indica on en concret de la secció i el segon, quin producte. Finalment, la tercera columna indica les Unitats que no quadren, la primera unitat indica la secció i la segona el producte.

Per exemple: en la imatge anterior veiem assenyalat que en la secció de Formats de venda hi ha un producte creat anomenat Copa que utilitza la unitat estàndard Unitat, que està en conflicte amb el producte Tocat de l'ala que utilitza la unitat Ampolla.

Si cliquem en la unitat Copa se'ns obriran directament els Formats de venda associats al producte que estan donant conflicte:Veiem que en la columna d'unitats està seleccionada la unitat estàndard, procedim a seleccionar de la llista desplegable la unitat cl i guardem.

Tornem a la secció *Validador d'unitats i veurem que ara ja no ens apareix.