Podem canviar la nostra actual contrasenya d'accés a l'app per una que triem.

Per a això deurem:

1. Accedir al back-office.

2. Anar a Compte / Canviar contrasenya de Revo CONTROL

Introduïm la nova contrasenya dues vegades i premerem a Desa per a confirmar els canvis.

Nota: Tingueu en compte que, si canvieu la clau de pas mentre alguns dispositius estan connectats al compte, haureu de tancar la sessió i tornar a iniciar la sessió a cadascun dels dispositius amb les noves credencials per tal que l'aplicació funcioni normalment.