Revo permet introduir esdeveniments que modifiquin el preu de determinats articles.

Aquesta característica és molt útil per a Promocions i Happy Hours, o fins i tot per tenir diferents tarifes d’acord amb el dia o l’hora.

Tenen una flexibilitat total i permeten fer qualsevol combinació amb els paràmetres Rang de dates, Rang d'hores i Dies de la setmana

Exemples

Podeu tenir un esdeveniment que s'aplicaria només

Des del 02/03/2017 al 02/04/2017, dilluns i dimecres de 13:00 a 16:00

o bé

A partir del 01/01/2017 fins a les 18:00

O fins i tot

Dimecres

Un altre exemple:

Fins al 12/12/2017, dissabtes i diumenges

Configuració

Es poden configurar a Configuració -> Esdeveniments

Camp Descripció
Actiu Si s’ha d’aplicar l'esdeveniment quan pertoqui o no.
Nom El nom que li vulgueu donar
Aplicar a Tots: S’aplica l'esdeveniment a tots els productes
Només a: Se aplica el evento solo a los productos vinculados
A tots tret de: S'aplica l'esdeveniment a tots els productes tret dels vinculats
Preu La tarifa que se li aplicarà al producte
Data La data inicial i la data final. Si es deixa buida, no hi ha límit.
Hora L'hora inicial i l'hora final. Si es deixa buida, no hi ha límit.
Dies de la setmana Marca a quins dies de la setmana s'aplica. Si no s'afegeix cap dia, s'aplicarà a tots
Ordre Si hi ha més d'un esdeveniment que concorda, s’utilitzarà el primer que trobi d’acord amb l'ordre establert.

Nota: L'esdeveniment s'aplica quan seleccioneu un producte a l'APP.