Crear i gestionar una comanda amb Revo XEF és realment senzill. Sigui que treballeu amb taules fixes o amb taules virtuals, l'operació és exactament la mateixa. L'única diferència és que, quan es tanqui una taula virtual, desapareixerà per la seva naturalesa temporal, mentre que una taula fixa, que sempre es mostra en la disposició de la taula, podreu tornar-la a utilitzar.

Procediment:

1. Feu clic a una taula.

2. La pantalla demana el nombre de comensals.Nota: Aquesta pantalla és opcional. Si no ens interessa tenir un control de comensals, es pot desactivar la Configuració d'ordres al back-office.

3. Un cop seleccionats els comensals, entrem a la comanda.

4. Editeu la comanda utilitzant els ordres de plat de la vostra empresa. Si ho comparem amb l'antiga manera de prendre una comanda amb bolígraf i paper, seria com escriure Begudes, i afegir totes les begudes, després Primers i afegir tots els primers, etc.

5. Finalment, s'envia l'ordre a cuina o es guarda sense enviar.

Vegem-ne un exemple: Editeu una comanda amb begudes, primers i segons.

  • Seleccioneu la comanda del plat per a les begudes i, a continuació, els productes corresponents.Nota: Fixeu-vos que, en aquest cas, hi ha seleccionat per defecte l'ordre de plat ST (Starters = Primers) enlloc de DR (Drinks = Begudes), però tot i així les begudes s'afegeixen a Begudes. Això passa perquè la categoria Begudes té l'ordre de plat seleccionat de manera predeterminada. Aquesta opció es pot configurar a les categories i ens ajuda molt a racionalitzar la creació d'una comanda.

  • A continuació, seleccioneu ST (Starters = Primers) i, tot seguit, afegiu els productes corresponents.1. Seleccioneu
2. Afegiu

  • Procediu a seleccionar els segons: feu clic primer sobre MA (Mains = Segons) (1) i després els productes corresponents (2)1. Seleccioneu
2. Afegiu

Finalment, envieu la comanda a producció o bé deseu la comanda sense enviar.

  • Si feu clic a aquest botó, enviareu la comanda a producció per tal de començar a preparar els aliments i servir les begudes. El número, en aquest cas el 6, indica els productes que encara estan pendents d'enviar.  • Si feu clic a aquest botó, desareu la comanda sense enviar res a producció. Posem diversos casos en què us pot interessar desar i no enviar. Per exemple: quan voleu esperar un altre comensal que encara no ha arribat, però voleu desar els canvis introduïts.