Si heu utilitzat Revo XEF, podreu veure que les taules canvien de color d'acord amb el seu estat. Vegem quins colors es mostren i què significa cadascun d’ells:

Gris fosc: Aquestes taules estan lliures. Podeu obrir-hi una nova comanda fent-hi clic a sobre.

Gris clar: Aquestes taules estan ocupades. O bé han estat ocupades manualment des de Revo XEF per indicar que la taula està reservada, o bé Revo FLOW ha canviat l'estat de la taula indicant que els clients han arribat i esperen ser atesos. Si s'introdueixen i es desen o s'imprimeixen els productes, el color canviarà a groc.

Groc: Les taules estan en ús, amb clients asseguts i una comanda oberta.

Taronja: L'estat d'una ordre canvia a taronja quan s’imprimeix el compte o subtotal. Això ajuda a identificar visualment les comandes pendents de cobrament (per tancar).

A més del color de les taules, el sistema mostra una icona circular amb un número a la cantonada superior dreta. És el nombre de comensals a la taula.

A més, de vegades pot mostrar una altra icona a la cantonada inferior dreta amb una inicial. Això demostra que a aquesta taula se li aplica una tarifa diferent de l'estàndard.