Després de crear productes i impressores, si voleu imprimir el tiquet de comanda és imprescindible assignar les impressores als productes.

Per fer-ho, heu d'anar a Grups

  1. Seleccioneu un grup i feu clic al botó per tal d'editar.

  2. Assigneu una impressora o un grup d'impressores d’acord amb la configuració que necessiteu al vostre local.

Nota: Recordeu que si voleu imprimir un mateix producte a dues o més impressores alhora, hem de crear un grup d'impressores.

  • Si la configuració dels nostres productes ho permet, convé configurar les impressores dins del grup. D'aquesta manera, i si la configuració no canvia, no cal configurar les impressores per a cada categoria i/o producte, atès que Revo utilitza la configuració del grup superior.

Exemple: Teniu un grup amb el nom de Carta, on hi ha una categoria Amanides, i a dins, totes les amanides (productes). Voleu imprimir tots els productes de la carta a la impressora de cuina, per a aquesta categoria i per a totes les altres. En aquest cas, tal i com comentàvem anteriorment, només cal que configureu la impressora per al grup Carta, i tots els productes s'imprimiran a la impressora de cuina.

Explicació: Tal i com es veu a la imatge de dalt, i seguint l'exemple, la categoria Amanides, i en aquest cas la resta de categories, obté la configuració de la impressora de cuina del seu grup, en aquest cas Carta.

Com se sap? A primera vista, podem veure a la imatge que la impressora ^kitchen printer apareix en gris i amb la icona ^ davant del nom. Això vol dir que aquesta configuració procedeix del seu grup anterior, en aquest cas el grup Carta. Si la impressora estigués configurada a la mateixa categoria, apareixeria en negreta.

Explicació: A aquesta imatge, estem dins de la categoria Amanides i veiem tots els productes que la componen. En aquest cas, quatre de les cinc amanides obtenen la configuració d'impressora des del seu grup (Carta) i en canvi l'amanida de cítrics té configurada la segona impressora de cuina (kitchen printer 2), de manera que aquesta será l'única que s'imprimirà de manera diferent a la resta.

Com se sap? De nou, com haureu vist abans, a les primeres quatre amanides apareix ^^kitchen printer en gris, però aquest cop amb dos signes ^^, cosa que significa que obté la configuració de dos nivells superiors, és a dir del grup Carta (Grup – Categoria – Producte). Si només n’hi hagués un ^, voldria dir que obté la configuració d'un sol nivell superior, és a dir, de la seva categoria.

A més, veureu que l'amanida de cítrics té la configuració de la impressora en negreta (kitchen printer 2), i podreu confirmar a cop de vista que la configuració l'obté d'ella mateixa, del producte.

Nota: La prioritat que Revo utilitza per a les impressores és piramidal: És a dir, productes -> categories -> grups. Per exemple, en el cas anterior, primer mira quina configuració té l'amanida de foie (producte); si no hi ha res configurat (s'utilitza aquest símbol -), mira a amanides (categoria), i si tampoc no hi ha res configurat, finalment mira a carta (grup) i allà sí que hi troba configurada la impressora de cuina (^^kitchen printer). No obstant això, l'amanida de cítrics s'imprimirà a la impressora de cuina 2 que està configurada al producte (kitchen printer 2).