L'eina d'Entrades/Sortides s'utilitza per a registrar transaccions en efectiu que no estan vinculades a les factures de vendes. Per exemple, una sortida en efectiu seria un pagament a un proveïdor o un efectiu del calaix d'efectiu que s'utilitza per comprar alguna cosa. Al contrari, les entrades serien diners en efectiu que ingressem al calaix.

Com es registra una entrada o una sortida?

  1. Feu clic al menú Revo .
  2. Feu clic a Entrades/Sortides.
  3. A la pantalla, seleccioneu Entrades o Sortides.
  4. Afegiu-ne el motiu.
  5. Afegiu-ne la quantitat.
  6. Deseu amb la icona .

S'imprimirà un paper a la impressora del calaix d'efectiu com a prova d'entrada o sortida en efectiu. A més, es poden comprovar tots els ingressos i resultats a la Back Office.

Nota: Les entrades/sortides afecten el control diari d'efectiu i s'han de tenir en compte en tancar un torn (Informe X).