Configuració

  1. Al compte on hi voleu enviar les comandes del client, hi heu d'activar un token.
  2. Obtindreu els ID dels articles que voleu demanar, ja que estaran al camp "Referència" del "Producte del venedor"
  3. Al compte que sol·licitarà les ordres de producció, creeu-hi un nou proveïdor (el compte on s'enviarà), anoteu el seu Id *.
  4. Aneu a integracions i afegiu-hi la integració "Ordre de producció de Revo-Xef".
Camp Descripció
Activat Si voleu que la integració estigui activada o no.
Prova No aplicable en aquesta integració.
Nom Nom que voleu donar a la integració.
Proveïdor L'"Id de proveïdor" creat al punt 3.
Compte El nom d'usuari del compte per a les ordres de producció.
Token El token d'accés del compte per a les ordres de producció, obtingut al punt 1.
  • Id del proveïdor: Per fer-ho, col·loqueu el cursor al llapis Editar i, sense fer clic amb el ratolí, mireu el número que es mostra a la banda inferior esquerra. Com podeu veure a la imatge, és el número 6; aquest és l'identificador del venedor.

Nota: Quan assigneu productes, introduïu l'"Id del producte" del compte que rep les comandes al camp Referència.

Ús

Quan creeu una comanda de compra assignada a un proveïdor, es crearà una comanda de producció. Cada contingut d'una comanda de producció té l'opció "Produir", que restarà l'estoc de cadascun d'ells i sumarà la quantitat al producte a subministrar al magatzem seleccionat.

També hi ha l'opció de produir tota la comanda.

Un cop produïdes, es poden marcar com a enviades, per tal d'eliminar-les de la llista.