MILLORES:


S'ha millorat la següent opció:

  • WIDGET: S'han realitzat millores petites en la interfície de l'usuari.