Nou

 • Formes de pagament: Ara es poden modificar des d'Ordres d'avui.
 • Colors: Podeu afegir els vostres colors a les variants.
 • Suport: Nova opció de suport per tal de poder consultar les FAQ directament des de l'app.
 • Cua d'impressió: Els tiquets ara s'envien a una cua; així se'n poden imprimir més d'un a impressores que no tenen multisessió.
 • Mostra canvi: Opció per a mostrar un popup amb el canvi que s'ha de tornar (Auto, Sempre, Mai).
 • pinpad: Opció a per mostrar el pinpad quan s'està un temps determinat sense tocar la pantalla de l'iPad.
 • Entrades/Sortides: Imprimeix un tiquet també.
 • Cercador: Les variants es filtren per tal de poder obtenir una recerca més ràpida.

Bugs

 • Ordres en espera: Se soluciona un bug que feia que es multipliquessin en fer logout/login.
 • Primera venda del dia: S'indica la data i l'empleat que afegeix el primer article.
 • Offline: Se soluciona un bug que impedia que es guardessin les ordres offline si es tancava l'app.
 • Pantalla de torn: Se soluciona un bug que impedia que es mostrés bé la pantalla d'Obre/Tanca Torn a iOS 10.
 • Control de caixa Full: Se soluciona l'import dels bitllets de 50 €.