- ESTAT: ACTIU

- VERSIÓ COMPATIBLE: 3.5.1


1. QUÈ ÉS GUESTPRO?
2. COM FUNCIONA LA INTEGRACIÓ ENTRE GUESTPRO <-> REVO?
3. CONFIGURACIÓ REVO
4. COM FER UN CÀRREC A UNA HABITACIÓ?
5. COM CANCEL·LAR EL CÀRREC DE L'HABITACIÓ?
6. COM ENVIAR L'INFORME Z A GUESTPRO
7. GUESTPRO BACK OFFICE


1. QUÈ ÉS GUESTPRO?

GuestPro Gestió hotelera de nova generació.

En estalviar temps i errors, el personal durà a terme tasques de més valor, centrant-se en el client, el producte i els competidors.

 • Tot en un: entorn integrat que permet l'automatització de tasques
 • Natiu al núvol: sense instal·lació, fàcil d'utilitzar, sempre disponible
 • Estable i segur, dades protegides en centres de dades d'alt rendiment
 • API-first: sistema obert, fàcil d'integrar.

2. COM FUNCIONA LA INTEGRACIÓ ENTRE GUESTPRO <-> REVO?

Aquesta integració us permet utilitzar GuestPro PMS amb REVO. Ara els hotels poden funcionar amb un sistema de núvol multiplataforma tot en un.

La integració GUESTPRO <-> REVO permet la combinació de dos sistemes Cloud en un, aconseguint una solució completa, que permet la següent acció:

 • Càrrecs directes de REVO al compte del client a l'hotel/hostal (habitació/llit).

 • Si ho configura el client, la facturació del restaurant també s'enviarà a GuestPro.


3. CONFIGURACIÓ REVO:

CONFIGURACIÓ DE LA INTEGRACIÓ

1. Accediu al back-office de Revo XEF.

2. Feu clic a Integracions.

3. Des del botó Afegiu, cerqueu GuestPro.

4. Feu clic a Afegiu per tal d’obtenir la integració.5. Ompliu la informació següent: • Activat:

 • Nom: Nom identificatiu de la integració.

 • Test: Desactivat.

 • Codi d'accés: xxx

 • Pregunta secreta d'accés: xxx

 • Hotel: xxx

  Nota: Els camps Codi d’access, Pregunta secreta d'accés i Hotel els proporciona GuestPro.

 • Només càrrecs de l'habitació: Activeu-lo si només voleu veure al vostre PMS les dades dels càrrecs de l'habitació.

 • Envieu de manera sincrònica (obsolet):

  • Activat: Les factures s'envien a GuestPro quan es generen.
  • Desactivat: Les factures només s'enviaran a GuestPro quan es faci clic a l'opció Informeu Z GuestPro del menú REVO r / Control d'efectiu (vegeu la secció 6).
 • Extres: Configuració dels grups generals de productes del nostre catàleg amb els de GuestPro (Backoffice de GuestPro / Configuració / Extres).

 • Sèrie de factures predeterminada: ID de sèrie que voleu utilitzar de manera predeterminada a GuestPro (Backoffice de GuestPro / Facturació / Sèrie de factures).

 • Sèrie de factures: Configuració de la sèrie de facturació del nostre back-office (Comptadors) amb les de GuestPro (Backoffice de GuestPro / Facturació / Sèrie de factures).

 • Pagament: Configuració de les formes de pagament del nostre back-office amb les de GuestPro (Backoffice GuestPro / Configuració / Configuració / Mètodes de pagament).

 • Signatura carrego habitació: Activar per a sol·licitar signatura d'habitació.

 • Imprimir signatura: Triar opció per a imprimir o no la signatura.

6. Feu clic a Desa per confirmar els canvis.


CONFIGURACIÓ DEL MÈTODE DE PAGAMENT

1. Aneu a Configuració / Mètodes de pagament.

2. Feu clic al botó +Nou (situat a l'extrem superior dret).

3. Afegiu la forma de pagament següent: • Activat:

 • Nom: GuestPro (⚠ Aquest nom ha de ser exactament el mateix).

 • Obriu el calaix d'efectiu: Desactivat

 • Requereix final fins: Desactivat

 • Canvi d'estratègia: No permet.

4. Feu clic a Desa per confirmar els canvis.


La integració està totalment configurada!


4. COM FER UN CÀRREC A UNA HABITACIÓ:

1. En una comanda nova amb productes, premeu el botó de pagament.2. Seleccioneu altres mètodes de pagament.3. Seleccioneu GuestPro de la llista.4. Introduïu el número de l'habitació al quadre de cerca.

Nota: Només podeu cercar pel número d'habitació i no pel nom del convidat.5. Premem sobre la tecla enter del teclat del dispositiu.

6. Seleccionem l'habitació.

7. Si hem activat l'opció "Room Charge Signature" en la configuració: Demanem al client que ferm l'autorització i confirmem .8. El rebut s'imprimirà automàticament o, d’acord amb la configuració, se us demanarà si el voleu imprimir o no.


5. COM CANCEL·LAR EL CÀRREC D'UNA HABITACIÓ:

1. A Revo XEF, premeu r per accedir al menú.

2. Seleccioneu Dades històriques.3. Localitzeu la comanda a les comandes Tancada, seleccioneu la comanda a reemborsar.

4. Premeu el botó d'accions i accedireu a la pantalla d'accions ràpides.

5. Seleccioneu l'opció Fes un reemborsament.6. Premeu el botó OK per confirmar el procés.7. Introduïu el número de l'habitació al cercador.

Nota: Només podeu cercar pel número d'habitació i no pel nom de l'hoste.8. Premem sobre la tecla enter del teclat del dispositiu.

9. Seleccionem l'habitació.

10. Si hem activat l'opció "Room Charge Signature" en la configuració: Demanem al client que ferm l'autorització i confirmem .11. El rebut s'imprimirà automàticament o, d’acord amb la configuració, se us demanarà si el voleu imprimir o no.

12. A més, a la secció Dades històriques del menú Revo XEF, apareixerà un nou registre negatiu. Aquí podeu observar la següent informació:

 • Comanda del número de reemborsament.
 • Rebut amb import negatiu.
 • S'origina el número de factura original de la devolució.6. COM ENVIAR L'INFORME Z A GUESTPRO:

Nota: Aquesta funció només està disponible si l'opció Envieu de manera sincrònica (obsoleta) a la configuració d'integració de GuestPro està desmarcada. Consulteu la secció 3.

Els informes es generaran i enviaran automàticament a Guestpro durant la nit, i per això és molt important realitzar el tancament de torn:

1. A Revo XEF, prement la tecla r, accedirem al menú.

2. Accedim a Control de caixa.3. Triem l'opció Tancar torn.4. En tancar el torn, durant la matinada s'enviaran a GuestPro les factures del dia agrupades.

5. Podem comprovar les factures enviades al Backoffice de GuestPro.

IMPORTANT: Si es generen factures duplicades, caldrà posar-se en contacte amb GuestPro per corregir les duplicacions.

Si preméssim el botó d'Informe Z GuestPro, apareixerà l'error següent:7. GUESTPRO BACK OFFICE

Des del Backoffice de GuestPro, el registre de la comanda (i de les seves devolucions, si s'ha fet) apareixerà al mòdul Extres de la fitxa del client.