1. QUÈ SÓN ELS ESDEVENIMENTS?
2. COM FUNCIONEN ELS ESDEVENIMENTS?
3. ESDEVENIMENTS: ACTIVAR/DESACTIVAR PRODUCTES
4. ESDEVENIMENTS: LIMITAR EXISTÈNCIES DE PRODUCTES
5. ESDEVENIMENTS: LIMITAR NÚMERO DE COMANDES


1. QUÈ SÓN ELS ESDEVENIMENTS?

Els esdeveniments en Revo SOLO s'utilitzen per aplicar diferents accions enfocades a limitar els productes i la quantitat de comandes que els clients podran fer en diferents franges horàries i establiments.

Tenim tres tipus d'esdeveniments que veurem més detalladament a les següents seccions:


2. COM FUNCIONEN ELS ESDEVENIMENTS?

Podrem configurar els esdeveniments al back-office de SOLO, a la secció Configuració / ESDEVENIMENTS.

Aquí podrem:

 • +Nou: Crear un nou esdeveniment.
 • : Editar esdeveniment.
 • : Eliminar esdeveniment.
 • | : Desactivar o activar un esdeveniment.
 • : Canviar l'ordre dels esdeveniments.

També tenim diverses opcions de configuració que són comunes per a tots els tipus d'esdeveniments:

 • Hores: Podrem seleccionar les hores de cada dia de la setmana en què volem que l'esdeveniment s'apliqui.


  Nota: En cas de no seleccionar cap franja horària, s'aplicarà les 24 hores al dia en el període de dates que haguem seleccionat en cada esdeveniment.

Per configurar les hores, només cal prémer sobre el dia de la setmana i seleccionar una hora d'inici i fi:


Si volem, podem arrossegar els horaris creats per canviar-los de dia, així com expandir-los/reduir-los.


 • Productes/Categories:

Per poder definir quins articles o categories es veuran afectats per un esdeveniment, ho haurem de configurar en aquestes columnes. En prémer sobre --, podrem començar a afegir els productes o la categoria. Podrem utilitzar el cercador inferior i seleccionar Afegir per introduir-los en l'esdeveniment.


Nota: La selecció de productes i categories estarà disponible només per als esdeveniments "Activar/Desactivar productes" i "Limitar existències de productes". Actualment hi ha una limitació amb els productes dins del menú i amb el format de venda, aquests no es veuran afectats pels esdeveniments.


 • Establiments:


Aquí podrem seleccionar a quins establiments aplicar l'esdeveniment.

Nota: Si no especifiquem cap establiment, l'esdeveniment s'aplicarà a tots per defecte.


3. ESDEVENIMENTS: ACTIVAR/DESACTIVAR PRODUCTES

Aquest esdeveniment ens permetrà activar/desactivar productes o categories durant els períodes d'hores o dies que necessitem, la informació que podem configurar és la següent:

 • Activar: Actiu.
 • Nom: Definir el nom que vulguem per a l'esdeveniment.
 • Tipus: En aquest cas haurem de seleccionar Activar/Desactivar.
 • Acció: Podem triar dues opcions, activar o desactivar. Cal tenir en compte que aquesta opció tindrà preferència sobre el que estigui configurat al catàleg; per exemple, si a la carta tenim un producte desactivat i a l'esdeveniment seleccionem activar, aquest romandrà actiu durant el període que tinguem definit a l'esdeveniment.
 • Mostrar: Amb aquesta opció activada, els productes desactivats es mostraran en gris sense poder ser seleccionats. No obstant això, amb l'opció desactivada, els productes no es visualitzaran.
 • Període: Tenim dues opcions, Període personalitzat o Per sempre: En el cas d'escollir "Per sempre", l'esdeveniment s'aplicarà cada dia. Amb l'opció "Període personalitzat" podrem escollir dates d'inici i fi de l'esdeveniment al desplegable inferior.

4. ESDEVENIMENTS: LIMITAR EXISTÈNCIES DE PRODUCTES

Aquest esdeveniment ens permetrà posar un límit d'existències als productes o categories que triem, en franges de 15 minuts, durant el període que escollim.

 • Activar: Actiu.
 • Nom: Definir el nom que vulguem per a l'esdeveniment.
 • Tipus: En aquest cas haurem de seleccionar Límit d'existències.
 • Límit: Aquí seleccionarem el nombre màxim de productes o productes d'una categoria que els clients podran demanar per franges de 15 minuts.
 • Període: Tenim dues opcions, Període personalitzat o Per sempre: En el cas d'escollir "Per sempre", l'esdeveniment s'aplicarà cada dia. Amb l'opció "Període personalitzat" podrem escollir dates d'inici i fi de l'esdeveniment al desplegable inferior.

5. ESDEVENIMENTS: LIMITAR NÚMERO DE COMANDES

Aquest esdeveniment ens permetrà posar un límit de comandes, en franges de 15 minuts durant el període que escollim.

 • Activar: Actiu.
 • Nom: Definir el nom que vulguem per a l'esdeveniment.
 • Tipus: En aquest cas haurem de seleccionar Límit de comandes.
 • Límit: Aquí seleccionarem el nombre màxim de comandes que els clients podran fer en períodes de 15 minuts.
 • Període: Tenim dues opcions, Període personalitzat o Per sempre: En el cas d'escollir "Per sempre", l'esdeveniment s'aplicarà cada dia. Amb l'opció "Període personalitzat" podrem escollir dates d'inici i fi de l'esdeveniment al desplegable inferior.

Nota: Actualment la limitació de comandes s'aplica al tipus de servei de repartiment a domicili o recollida. No s'aplica al servei de QR a taula.