SOLUCIÓ D'ERRORS:


S'han resolt les següents incidències:


  • un tancament inesperat en dispositius amb versió iOS 12.
  • un tancament inesperat quan la configuració del nombre de files era superior a 20.