SOLUCIÓ D'ERRORS:


S'han resolt les següents incidències:


  • canvi en la petició del token d'autorització per part de REVO en la integració amb Deliverect.
  • dividint per ítems en la versió d'iPhone / iPod.
  • en l'enviament incorrecte de l'identificador de menús a Revo KDS.