SOLUCIÓ D'ERRORS:


S'han resolt les següents incidències:


  • ja no surt la paraula null en els menús que no tenen notes associades.
  • la comanda no es guardava correctament quan es cobrava per ítems productes de tipus menú.
  • en els tiquets amb menús, no es feia el tall parcial correctament amb el controlador Star.
  • un desajust aleatori de cèntims en el càlcul dels impostos.
  • en mode TPV, quan es cobrava dividint per comensals a parts iguals, l'opció quedava marcada per la següent comanda.
  • un tancament inesperat de l'app, quan s'enviaven notes en menús des de versions antigues de Revo XEF.
  • un tancament inesperat amb alguns productes a pes.
  • un tancament inesperat en descartar els canvis quan l'ordre no s'havia guardat prèviament.
  • la imputació de l'impost en els productes, amb la integració de Mews.

** S'ha millorat la següent opció: **

  • la impressió del tiquet del buidatge complet del calaix de recaptació, amb la integració de Glory.