SOLUCIÓ D'ERRORS:


S'han resolt les següents incidències:


 • la limitació de no poder imprimir el Report Z mentre hi havia un torn tancat.
 • en la visualització dels tancaments de torn, en el moment d'introduir el fons de caixa final amb les altres formes de pagament.
 • en la impressió del canal a les comandes a taula. Ara només es mostrarà aquesta informació, si està afegida en el disseny del tiquet i la comanda és de repartiment o enviament a domicili.
 • en el tall parcial dels menús, en el tiquet de preparació en cuina.
 • en la duplicació d'alguns continguts, en mode TPV i amb menús. La incidència es reproduïa només si prèviament s'enviava a imprimir la comanda.
 • quan es volien eliminar tots els continguts d'una comanda amb productes pagats, ens apareixia un error indicant que hi havia factures existents i informant que aquesta opció no es pot realitzar. En voler descartar els canvis, es produïa un tancament inesperat de l'app.
 • en l'opció de donar canvi quan es realitzava en repetides ocasions i de forma seguida, amb la integració de Glory.
 • en la traducció amb la integració de Stuart.
 • en la impressió de les dades de client que ha efectuat la reserva, en la factura simplificada, amb la integració de Covermanager.
 • en les notificacions PUSH amb la integració de Revo SOLO.

S'ha afegit la següent opció:

 • la impressió en el KDS de les notes extres afegides en els menús.